Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Holan, Arnošt (1882–1848)

Hollan, Ernst

* 29. 12. 1882 Janecy / Jannowitz
† 12. 12. 1948 Budyšin / Bautzen

Wučer.

1898–1904 Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje; 1904–07 wučer w Myšecach, 1907–34 w Budyšinku, 1937–48 kantor w Poršicach, Budyšinku a Malešecach, 1945–1948 šulski nawoda w Poršicach; nan Lubiny Rawpoweje-Holanec.
H. wožiwi z J. Šěcu a P. Krawcom towarstwo serbskich seminaristow Swoboda w Budyšinje, w kotrymž so tež literarnje pospyta. 1918 zastupi do Socialdemokratiskeje strony Němskeje. Kaž druzy młodźi wučerjo wustupowaše přećiwo germanizaciskej politice w Němskej, 1912 wobdźěli so na załoženju Domowiny. Angažowaše so w serbskim spěwarskim hibanju, podpěrowaše J. Słodeńka při wudawanju dźěćaceho časopisa Raj. Wón běše dlěje hač dźesać lět starosta Serbskeje sokołskeje jednoty w Poršicach. 1934 bu H. wot fašistow jako „njepolěpšujomny“ ze šulskeje słužby pušćeny. 1945 běše wón mjez prěnimi, kiž zaměrnje serbsku šulsku wučbu natwarjowachu. Bě wot 1911 čłon Maćicy Serbskeje a wot 1923 zapisowar jeje přirodospytneho wotrjada.

WOZJ.: „Ach, moja hola, ty zelena …!“ Nazhonjenja a rozpominanja kolesarja po pruskej holi. – Serbske Nowiny 89, 32-34, 7. 2., 8. 2., 10. 2. 1930, přił.

ŽÓ./LIT.: A. Bart, Nekrolog – Nowa doba 2, 123, 21. 12. 1948; P. Wićaz, Arnošt Holan, serbski antifašist a socialist – Nowa doba 16, 288, 29. 12. 1962; F. Mětšk, Zabyty prócowar a wučer – Nowa doba 27, 297, 15. 12. 1973, Př.

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984