Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Holan, Jan Arnošt (1853–1921)

Hollan, Johann Ernst – Golan, Ivan Michajlovič

pseudonym: J. M. Sporos

* 25. 3. 1853 Drječin / Dretschen
† 1. 2. 1921 Lukojanow (Ruska)

Gymnazialny wučer, spisowaćel.

1866-74 gymnazij w Budyšinje, 1874-75 wojak, 1875-1878 studij klasiskeje a němskeje filologije w Lipsku, stipendiat Ruskeho filologiskeho seminara; 1878-81 wučer łaćonšćiny a grjekšćiny na gymnaziju w Jekaterinoslawje, 1881-86 w Derpće, 1886-1908 na zemjanskim gymnaziju w Nižnym Nowgorodźe, 1908-17 direktor gymnazija w Rewalu, 1917-19 po přeměstnjenju gymnazija do Lukojanowa tam předsyda šulskeje rady, 1919 na wuměnk z wobchowanjom wučby we łaćonšćinje.
H. bě sobuzałožer schadźowanki serbskeje studowaceje młodosće a soburedaktor Lipy Serbskeje. W młodych lětach wozjewi někotre basnje a dwě nowelce. Wosebje pak wobohaćeše serbsku reportažu. Nimo swojeho pućowanja po Delnjej Łužicy rysowaše, husto w formje listow, předewšěm swoje dožiwjenja z Ruskeje a z pućowanjow po słowjanskich krajach. Přełoži tež někotre bajki Lewa Nikolajewiča Tolstoja.
W Ruskej bu H. 1911 do zemjanstwa pozběhnjeny. Bě wot 1874 čłon Maćicy Serbskeje.

WOZJ.: „Tři lěta w Ruskej“, Budyšin 1966, str. 70-115; „Hronow a druhe powědancka“, Budyšin 1967, str. 46-89

ŽÓ./LIT.: J. Młynk, Serbski kubłar ruskeje młodźiny – Serbska šula 19 (1966), 4, str. 187-192; 5, str. 230-236

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984