Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Kral, Franc (1886–1915)

Krahl, Franz

pseudonym: Rachlowc

* 26. 11. 1886 Radwor / Radibor
† 25. 9. 1915 pola Loos

Wučer, sobuzałožer Domowiny.
Tachantska šula a Katolski wučerski seminar w Budyšinje; 1908–11 pomocny wučer w Chrósćicach, 1911–14 wučer w Kamjencu, 1914–15 wojak; syn Jakuba Krala, bratr Jurja Krala.
K. propagowaše krućiše organizatoriske formy serbskeho towarstwoweho žiwjenja, 1912 załoži hromadźe z A. Bartom a B. Šwjelu Domowinu a sta so z jeje sekretarom. Za pozběhnjenje lajskeho dźiwadźelnistwa přełožowaše a wobdźěłaše někotre hry, napisa prěnju přiručku „Naše dźiwadło“ (Budyšin 1913) za nawod za dźiwadłowe skupiny. Jako seminarist załoži 1906 dźěćacej časopisaj Raj a Zahrodka jako přiłoze Katolskeho Posoła a Serbskich Nowin, za lěta 1911–12 wuda knižnu protyku za dźěći Nadźija. 1911–14 běše redaktor Łužicy. Bě wot 1908 čłon Maćicy Serbskeje.

ŽÓ./LIT.: J. Słodeńk, Nekrolog – Časopis Maćicy Serbskeje 74 (1915), str. 146-151; G. H., Franc Kral-Rachlowc. Před 60 lětami – Nowa Doba 29, 197, 23. 8. 1975, Předźenak

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984