Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Krygar, Hendrich Awgust (1804–1858)

Krüger, Heinrich August

* 7. 2. 1804 Hrodźišćo / Gröditz
† 24. 3. 1858 Poršicy / Purschwitz

Farar, składnostny basnik, kulturnowědnik.

Kubłarnja bratrowskeje wosady w Małym Wjelkowje, gymnazij w Budyšinje, 1825–29 studij teologije w Lipsku; 1831–32 diakon w Klukšu, 1832–40 diakon při Michałskej cyrkwi w Budyšinje, 1840–58 farar w Poršicach; nan Arnošta Krygarja.
Hižo z gymnazialnych lět přećel Handrija Zejlerja załoži K. jako aktiwny čłon a podstarši Serbskeho (Łužiskeho) prědarskeho towarstwa hromadźe z tutym tamnu rukopisnu Serbsku nowinu. W njej so namakaja jeho pěsnjerske pospyty, předewšěm dwě romantiskej elegiji patriotiskeho raza „Serbskemu towarstwu“ a „Wěsćenje“. Jeho bohate zběrki, do kotrychž je hromadźił wšo, štož je so hdy serbsce ćišćało a wo Serbach pisało, stachu so sobu ze zakładom za spisanje stawiznow serbskeje literatury a na nje złožowaše so wosebje Korla Awgust Jenč. Bě wot 1847–52 čłon Maćicy Serbskeje.

DALŠE WOZJ.: „Materialien zu einem vollständigen, chronologisch geordneten und kritischen Verzeichnis der Oberlausitzwendischen Literatur Budissinisch-evangelischen Dialekts (přehlad wot 1597–1848)“ – SKA, MS XXXVIII/ 8 A; „Das oberlausitzer evangelisch-wendische Gesangbuch“ – Neues Lausitzisches Magazin 20 (1842), str. 1-18

ŽÓ./LIT.: O. Wićaz, Lipsk jako ródnišćo serbskeje romantiki – Časopis Maćicy Serbskeje 84 (1931), str. 5-30

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984