Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Lubjenski, Handrij (1790–1840)

Lubensky, Andreas

* 11. 4. 1790 Rachlow pod Čornobohom / Rachlau am Czorneboh
† 19. 3. 1840 Budyšin / Bautzen

Farar, serbowědnik, narodny prócowar.

1805–12 gymnazij w Budyšinje, 1812–15 studij teologije w Lipsku; 1815–17 wučer w Lipsku, 1817–27 diakon a 1827–31 farar při Michałskej cyrkwi w Budyšinje, 1831–40 pastor primarius při Pětrowej cyrkwi w Budyšinje.
L. liči so do kruha zbudźićelow serbskeho wozrodźenja. W Lipsku wobnowi hromadźe z B. A. Klinom 1814 Serbske (Łužiske) prědarske towarstwo; jako jeho předsyda zestaji a zrjadowa serbsku knihownju. Do serbskeho nabožinskeho pismowstwa přinošowaše mj. dr. z nowowudaćom serbskeje biblije (1821 a 1823) a serbskich kěrlušow (1839). Jeho dobre styki ze znamjenitymi wučencami słowjanskeho wukraja přisporjachu mjezynarodnu słowjanowědu prěnjeje połojcy 19. lětstotka a maja trajny wuznam za slawistiku.

WOZJ.: „Jězus w domje pobožnych. Štyri prědowanja ze zawostajenstwa … wudate …“, Budyšin 1847, 1858

ŽÓ./LIT.: O. Wićaz, Handrij Lubjenski, pastor primarius Budyski – Łužica 43 (1928). str. 26-28; J. Páta, Neznámé listy lužického buditele Handrija Lubjenského do Čech – Časopis pro moderní filologii a literatury 9 (Praha 1922/23), str. 30-40, 116-124

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984