Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Mučink, Jan Bohuwěr (Horisław) (1821–1904)

Mutschink, Johann Traugott

pseudonym: Horisław

* 12. 9. 1821 Njechań / Nechen
† 24. 1. 1904 Zemicy / Demitz

Wučer, spisowaćel, publicist.

1836–39 preparand pola wučerja Jakuba Ryćerja w Palowje, 1839–42 studij na Krajnostawskim wučerskim seminarje w Budyšinje; 1842–45 wučer w Klukšu, Barće, Bolborcach a Njeswačidle, 1845–1890 wučer w Zemicach.
M. słuša do rjada aktiwnych młodych serbskich wučerjow doby narodneho wozrodźenja. Wuznamjeni so jako přewšo produktiwny spisowaćel hižo wot wosomnateho žiwjenskeho lěta, do 1849 pisaše hłownje serbsce, pozdźišo dale wjace němsce, po swojim swójskim ličenju napisa něhdźe 18 000 ( !) powědančkow, nastawkow a drobnosćow do serbskich a lokalnych němskich nowin a časopisow, z poslednich na př. Sächsischer Erzähler a Gebirgsfreund. Wuzběhnyć ma so publicistiska dźěławosć talentowaneho młodeho wučerja w předměrcowskim lětdźesatku; zakitujo we łužiskich nowinach w zmysle J. P. Jordana a K. A. Mosaka-Kłosopólskeho „serbski panslawizm“ před nacionalistiskimi přisłodźenjemi ze strony němskeje liberalneje buržuazije dokonješe přeswědčiwje charakterizować zaměry serbskeho narodneho hibanja, z kotrymž běše sam kruće zwjazany. 1849 wozjewi načasne powědančko. „Ribowčenjo abo politiske powědančko z nětčišich časow“ (znowa 1955). W rewoluciji 1848/49 podpěrowaše serbske towarstwo w Njezdašecach a ludowe towarstwo w Stachowje, we woběmaj skutkowaše jako pismawjedźer.
Po poraženju rewolucije přiwobroći so M. wjesnemu towarstwowanju w swojich spěšnje so přeněmčowacych Zemicach. Bě 1847–79 čłon Maćicy Serbskeje.

DALŠE WOZJ.: „Swěrnaj susodaj“, Budyšin 1873

ŽÓ./LIT.: Wanderungen im Inland und Ausland 1862 – SKA, MS XL-1E (awtobiografiski dźenik); O. Wićaz, Jan Bohuwěr Horisław-Mučink. Pěsnjer, ludowy spisowaćel – Łužica 45 (1930), str. 83-84, 92-95; P. Janaš, Ideologiske wliwy němskeje buržuazije srjedź 19. lětstotka na doprědkarskeho serbskeho wučerja sakskeje Hornjeje Łužicy Jana Bohuwěra Mučinka – Lětopis B 4 (1957), str. 237-293

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984