Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Rocha, Fryco (1863–1942)

Rocho, Friedrich Rocho

* 29. 1. 1863 Šejnejda / Schönhöhe
† 24. 4. 1942 Klingmühl

Wučer, basnik, spisowaćel, kulturny prócowar.

1882–85 preparanda a wučerski seminar w Starej Darbni, 1885
wučer we Wiłowje, 1885–90 w Golkojcach, 1891–1915 w Tureju a 1915–24 w Kibušu, 1924 na wuměnk; bratrowc Mjertyna Rochi.
R. započa hižo jako młody wučer w Gołkojcach basnić. Potom pak nachwilnje jako basnik womjelkny, hakle pod wliwom Młodoserbow wobdźěli so zaso aktiwnje na kulturnym žiwjenju. Z jeho pomocu přewjedźe so 1894 druhi spěwarski koncert w Tureju. Wjetšina jeho basnjow, tež dźěćacych – R. je prěni delnjoserbski dźěćacy basnik – wozjewi so we Wosadniku, kotrehož redaktor 1907–13 běše, a w Časopisu Maćicy Serbskeje 1908. W samsnym lěće wuńdźe w Budyšinje prěnja zběrka basnjow „Wěnašk dolnoserbskich pěsnjow“. Najpłódniša doba jeho literarneho, basniskeho a publicistiskeho tworjenja běše čas redaktorstwa Serbskeho Casnika 1931–33. Bě čłon a wjele lět městopředsyda Maśicy Serbskeje.

DALŠE WOZJ.: „Wěnašk basni“ – Časopis Maćicy Serbskeje 80 (1927), str. 13-28; „Pěsni, wulicowanka a godanja“, Berlin 1955; „Wobraz mojego žywjenja“, Berlin 1956; „A pó zemi libju te strusacki. Und überall flattern Blüten hin“, Bautzen 2015

ŽÓ./LIT.: Mětšk, Chrestomatija, II, str. 153-181; G. Hantška, Kubłar a poraźowaŕ serbskich wejsanarjow – Rozhlad 13 (1963), 1, str. 15-21; M. Šurman, Fryco Rocha – wucabnik a nejwětšy dolnoserbski ludowy basnikaŕ – Serbska šula 20 (1967), str. 42-48; G. Hantška, Cogodla jo dejał Fryco Rocha teliko raz zamrěś? – Nowy Casnik 34, 25, 19. 6. 1982, přił.

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984

Rocha, Mjertyn / Rocho, Martin; * 1837–† 1913, 1866-1910 farar we Wětošowje; wuj Fryca Rochi.