Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Šwjela, Kito (1836–1922)

Schwela, Christian

* 21. 2. 1836 Zaspy / Saspow (Cottbus)
† 26. 1. 1922 Choćebuz / Cottbus

Wučer, přełožowar, redaktor Bramborskeho Casnika.

Wučerska preparanda w Lutolu pola Choćebuza, 1853–56 wučerski seminar w Nowej Cali; 1856–61 pomocny wučer pola M. Lejnika w Žergonju, 1861–66 wučer we Wjelikim Woseńku a 1866–1910 w Skjarbošcu, 1910 na wuměnk, přesydlenje do Choćebuza; nan Bogumiła Šwjele.
Š. bě 1864–1915 redaktor Bramborskeho Casnika (do 1880 Bramborski Serbski Casnik, do 1885 Bramborske Nowiny).
Z nowinarskim dźěłom, basnjemi, kěrlušemi, ludowymi přełožkami a powědančkami přinošowaše k wuwiću a skrućenju delnjoserbšćiny. Pěstowaše wusku zhromadnosć z hornjolužiskimi Serbami, štož so zwurazni w jeho nowinarskim dźěle, w njeličomnych wopytach serbskich zarjadowanjow w Budyšinje kaž tež w mnohich wosobinskich zwiskach.
Słušeše 1880 do sobuzałožerjow Maśicy Serbskeje a bě wot 1876 pismawjedźer a pozdźišo tež předsyda Lutolskeho ratarskeho towarstwa.

DALŠE WOZJ.: „Nowe wojnske bildy z teje pšusko-awstriskeje wojny“, Chośebuz 1866; „Nikodemusowe knigły“, Chośebuz 1867; „Serbske arije za našu lubu młoźinu“, Chośebuz 1867 (sobuawtor); „Ta pastyrska lubosć“, Neu Ruppin 1880; „Casnikar swojim cytarjam“, Budyšyn 1981

ŽÓ./LIT.: Serbski casnikaŕ – jogo žywjenje wot njogo samego wopisane, Chośebuz 1927 (tež w Předźenaku 1928, str. 69-74); W. Nowy, Nekrolog – Časopis Maćicy Serbskeje 76 (1923), str. 204-205; Mětšk, Chrestomatija, II, str. 58-72

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984