Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Tylka, Mjertyn (1857–1942)

Tilka, Martin

* 31. 8. 1857 Dešno / Dissen
† 18. 10. 1942 Kolberg

Farar, popularnowědny spisaćel.

Gymnazij w Neubrandenburgu, studij teologije w Berlinje; 1885–88 farar w Gorjenowje a 1888–1910 w Gołkojcach, 1910–25 wyši farar w Lippehne, 1925 na wuměnk, přesydlenje do Zopota a 1935 do Kolberga.
T. so konsekwentnje za rěčne zajimy serbskich wosadnych zasadźowaše, mj. dr. w rozestajenjach wokoło cyrkwinskeho porjada w Gołbinje 1900/01. Po přesydlenju do Pomorskeje, zwotkelž jeho mandźelska pochadźeše, studowaše tam stare ludowe tradicije, přirunajo je přeco z tymi w serbskej domiznje. Jako emeritus nawjaza styki z prócowarjemi za kašubšćinu a litawšćinu. T. wozjewješe rjad popularnych nastawkow kulturnohistoriskeho wobsaha. Jeho wobšěrna awtobiografija, na kotrejž je 1926–40 dźěłał, wosta njewozjewjena. Wona je jako kopija (ze Statneje biblioteki w Berlinje) w Serbskej centralnej bibliotece přistupna.

WOZJ.: „Kak wono w tych lětach 1658 a 1858 w Dešnje wuglědało jo“ – Pratyja 1929, str. 50-53; „Kak w sedymlětnej wójnje w Chośebuzu a jogo wokołnosći wuglědało jo“ – Pratyja 1931, str. 46-49; „Wšake wot Słowjanow, wosebnje wot słowjanskich rěčow“ – Pratyja 1932, str. 49-55

ŽÓ./LIT.: F. Mětšk, Z boja Mjertyna Tylki přećiwo germanizaciji – Rozhlad 22 (1972), 10, str. 380-382; ts., Wo pomorskokašubskich počahach Delnjoserba Mjertyna Tylki – Sorabistiske přinoški k VI. mjezynarodnemu kongresej slawistow w Praze 1968, Budyšin 1968, str. 155-165; ts.. Sopocki okres w życiu Mjertyna Tylki – Rocznik Sopocki 1977, str. 120-122

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984