Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Wićaz-Chróšćanski, Pawoł (1901–1933)

Lehmann, Paul

* 14. 1. 1901 Chrósćicy / Crostwitz
† 12. 6. 1933 Teplice

Ratarski dźěłaćer, redaktor, basnik.

Čeladny pola burow, 1924 kursus pólskeje Ludoweje uniwersity w Dalkach, 1925–27 studij na ratarskej šuli w Kuklenach, 1925 a 1927–28 redaktor Serbskeho Hospodarja, 1928 přihoty na studij teologije, 1930 zastup do rjadu jezuitow, 1931 studij teologije w Praze, tam prěni předsyda wobnowjeneje Serbowki, 1932 chorosće płucow dla doma, pozdźišo w Teplicach.
Hižo jako čeladny pospyta so Wićaz jako składnostny basnik. W swojich twórbach, rozbrojenych w Serbskim Studenće, Serbskich Nowinach, Katolskim Posole, Krajanje a we Łužicy, wobspěwa ratarske dźěło, rjanosć domizny a spisa tež tójšto pozbudźowacych wótčinskich basni. Jeho dźěła su w stilu ludoweho a wuměłskeho basnistwa. Znaty jako spisowaćel dźiwadłowych hrow za Jasčan Bjesadu – „Bernadeta Lourdeska“, „Aleksius“, „Wićazec kubło“.

WOZJ.: „Serbska poezija – Pawoł Wićaz-Chrósčanski“, Budyšin 1984

ŽÓ./LIT.: O. Wićaz, Za młodym basnikom P. Wićazom – Łužica 48 (1935), str. 9-10; J. Młynk, Serbska literatura mjez swětowymaj wójnomaj (I) – Serbšćina. 18. studijny list, Mały Wjelkow 1956, str. 2064-2072; F. H., Nekrolog Serbske Nowiny 17.6.1933

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984