Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Wićaz-Zdźarowski, Pawoł (1900–1965)

Witschas, Paul

* 22. 11. 1900 Wulke Ždźary / Groß Särchen
† 22. 11. 1965 Budyšin / Bautzen

Wučer, kulturny historikar, lektor.

1919–20 wučerski seminar w Rychbachu/HŁ, 1921–23 póstowy pomocnik a dźěłaćer w brunicowni, 1923–39 wučer na wšelakich městnach, mj. dr. w Chrjebi, w Blunju a w Zhorjelcu, 1939–45 wojak, 1945–47 wučer w Chwaćicach a w Budyšinje, 1948–49 wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho zarjada za ludowe kubłanje, 1949–54 redaktor Noweje doby, 1954–58 lektor w nakładnistwje Volk und Wissen, 1958–65 lektor Ludoweho nakładnistwa Domowina w Budyšinje.
W. je po 1945 cyły rjad serbskich wučbnicow za stawizny a zemjepis wobdźěłał abo přełožił; pisaše wjele spušćomnych publicistiskich přinoškow, biografiskich portretow a pojednanjow. Bě wot 1921 čłon Maćicy Serbskeje.

WOZJ.: „Die Orts- und Flurnamen des Kreises – Heimatbuch des Kreises Hoyerswerda“, Bad Liebenwerda 1925, str. 201-214; „Pućujemy po Wojerowskim wokrjesu/ Wir wandern durch den Kreis Hoyerswerda“, Berlin 1956; „Serbske towarstwowe hibanje za čas byrgarskich rewolucijow l. 1848/49“ – Rozhlad 13 (1963), 1-3, str. 1-11, 33-41, 65-75

ŽÓ./LIT.: M. Nowak-Njechorński, Zapozdźeny list k šěsćdźesaćinam – Rozhlad 11 (1961), 1, str. 12-17; J. Wuješ, Pawoł Wićaz pjećašěsčdźesatnik – Rozhlad 15 (1965), 11, str. 335-337; M. N.-N., Nekrolog – Rozhlad 16 (1966), 1. str. 26-27

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984