Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Winger, Jurij (1872–1918)

Winger, Georg

* 26. 6. 1872 Chrósćicy / Crostwitz
†27. 2. 1918 Łusk / Lauske

Farar, spisowaćel a přełožowar.

1888–96 chowanc Serbskeho seminara w Praze, tam 1888–93 němski Małostronski gymnazij a 1893–96 studij teologije, 1896–1903 kapłan w Radworju, 1903–18 farar w Lubiju.
W. napisa swoje historiske powědančko „Hronow“ (1893) wo času Třicećilětneje wójny pod zaćišćom lektury Henryka Sienkiewicza. Wěnowaše so pozdźišo bóle přełožowanju dźěłow Sienkiewicza. Rjad wuznamnych reportažow z pućowanjow po tu- a wukraju a někotre dźiwadłowe hry, mj. dr. „Na wuměnku“ (Budyšin 1901), wobrubja jeho spisowaćelske tworjenje. Jako dobry znajer pólšćiny je w Lubiju tež pólskim dźěłaćerjam z fabrikow a knježich kubłow pólsce prědował. 1909–11 bě nachwilnje redaktor protyki Krajan. Bě wot 1901 čłon Maćicy Serbskeje.

DALŠE WOZJ.: „Hronow“ – Hronow a druhe powědančka, Budyšin 1967, str. 163-265; „Ducy do Tatrow“ – Za Budyšinom na roli, Budyšin 1968, str. 16-83

ŽÓ./LIT.: Nekrolog – Časopis Maćicy Serbskeje 71 (1918), str. 101-104; J. Měrćink, J. Winger a naša literatura, Budyšin 1935; J. Młynk, Jurij Winger a Polacy – Polsko-łużyckie stosunki literackie, Wrocław, Warszawa, Kraków 1970, str. 51-62

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984