helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Seite vorlesen ?
ZM-XVIII-6-E_11.100025-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Witkojc, Mina – Wittka, Wilhelmine

pseudonym: Serbomiła Błośańska, Radyměr Borak

* 28. 5. 1893 Borkowy / Burg (Spreewald)
† 11. 11. 1975 Popojce / Papitz

Nowinarka, delnjoserbska basnjerka.

1899–1907 ludowa šula w Borkowach; 1907–17 w Berlinje słužowna, kwětkiwjazarka, dźěłaćerka we wójnskej industriji, 1918–21 ratarska dźěłaćerka w Borkowach, přez připadne zetkanje dr. Jana Cyža a čěskeje delegacije pod nawodom V. Zmeškala 1922 w Błótach pohnuta, so do Budyšina přesydlić, přistajenje w Smolerjec nakładnistwje, wučba w maćeršćinje pola A. Muki, 1923–31 redaktorka a 1931–33 redakciska sobudźěłaćerka Serbskeho Casnika, 1925–28 redaktorka Pratyje, 1927 přesydlenje do Cazowa, potom do Choćebuza a zaso do Borkowow, wjacore pućowanja do ČSR, 1930 do Juhosłowjanskeje a 1926 wobdźělenje na Kongresu europskich mjeńšinow w Genfje; 1933 přesćěhowana wot fašistow, powołanski zakaz a hač do 1936 bjezdźěłna w Budyšinje, 1936–41 składnostna ratarska dźěłaćerka w Borkowach, 1941 zakaz přebywanja w knježerstwowymaj wobwodomaj Drježdźany-Budyšin a Frankfurt/O., na to 1942–45 zahrodnikarka a pomocnica w běrowje w Erfurće, 1946 sobudźěłaćerka Domowiny w Budyšinje, 1947–54 w Praze a pozdźišo pola sotry w Chřibskej, 1954–75 znowa w Borkowach, naposledk w Popojcach.
W. prócowaše so jako basnjerka a publicistka wo narodne wuwědomjenje delnjołužiskich Serbow. W basnjach W., prěni króć zhromadźenych 1925 w zběrce „Dolnoserbske basnje“ (wospjet Budyšin 1931), pokazuje so dalewjedźenje literarnych tradicijow H. Zejlerja a J. Barta-Ćišinskeho a orientacija na ludowej tradiciji. Wjeršk basnistwa je episka baseń „Erfurtske spomnjeśa“ (1945) jako syntetiski wobraz jeje žiwjenskich nazhonjenjow, dopóznaćow a nadźijow. Organizowanje spěwanskich wječorkow, přednoškow a dźiwadłowych předstajenjow je přikład za wobšěrne kulturnopraktiske skutkowanje W. na wsach. Hłuboke přećelstwo je wobstało z M. Domaškojc, kotruž bě W. wotkryła.
W. ma zasłužby tež jako přełožowarka dźěłow J. Barta-Ćišinskeho, H. Zejlerja, M. Andrickeho, J. Wjele-Radyserba, Petra Bezruča, Boženy Němcoveje, Aleksandra Sergejewiča Puškina a druhich do delnjoserbšćiny. Basnistwo, publicistika a přełožki W. přinošowachu tež wuznamnje k wuwiću nowšeje delnjoserbskeje literarneje rěče.
W. bě wot 1922 čłonka Maćicy Serbskeje; čłonka Spisowaćelskeho zwjazka NDR, dósta 1964 Myto Ćišinskeho a 1972 Literarne myto Domowiny (w kolektiwje).


DALŠE WOZJ.: „Wěnašk błośanskich kwětkow“, Budyšin 1934; „Erfurtské vzpomínky“, Praha 1947; „K swětłu a słyńcu“, Berlin 1955; „Po drogach casnikarki“, Budyšyn 1964, hornjoserbsce
1969; „Serbska poezija – Mina Witkojc“, Budyšin 1974, 1978; „Mina Witkojc – Eine sorbische Dichterin“, Cottbus 1976; „Echo aus dem Spreewald. Gedichte“, Bautzen 2001.

ŽÓ./LIT.: W. Szewczyk, Portret Łużyczanki, Katowice 1948; ts., Wjacor z Minu Witkojc, Budyšyn 1977; P. Nowotny, Mina Witkojc w Erfurtskim wuhnanstwje – Rozhlad 29 (1979), 10, str. 375-383; 11, str. 410-416

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984

Nachlass »

Aktuelles

» Veranstaltungen
» Medieninformationen
» Newsletter-Anmeldung
» Wir twittern @serbskiinstitut . Beachten Sie bitte unsere Netiquette!

Die Freiheit winkt! Die Sorben und die Minderheitenfrage nach 1918

Neue Wanderausstellung des Sorbischen Instituts - Weitere Informationen

Bibliothek und Archiv wieder geöffnet

Zu den Benutzungsbedingungen informieren Sie sich unter Bibliothek & Archiv.

"Sorbisch? Na klar."

Imagekampagne des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus.

Marie Skłodowska-Curie Actions

“Expression of Interest” for hosting Fellows
» More information
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN