helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003967_knizny-rynk-magacin_150dpi.100024-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKA CENTRALNA BIBLIOTEKA


Załožena 1949. Hłowny nadawk: Zběrać wšu literaturu w serbskej rěči, wo Serbach a wo Hornjej a Delnjej Łužicy. Serbska centralna biblioteka je zdobom wědomostna fachowa knihownja Serbskeho instituta a wobsedźi přez wuměnu z wukrajnymi bibliotekami nahladny wobstatk slawistiskich a słowjanskich knihow a časopisow.
Zakładny wobstatk biblioteki twori zbytk knihownje Maćicy Serbskeje. Tutón wobstatk historiskich knihow je so wudospołnjał přez nakup resp. darjenje priwatnych knihownjow Oty Wićaza, Pawoła Neda, Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a Jana Meškanka. Z časa załoženja w lěće 1958 podpěra Ludowe nakładnistwo Domowina winowatostnymi eksemplarami prawidłownje Serbsku centralnu biblioteku.
Cyłkowny wobjim biblioteki: 110 000 medijowych jednotkow. Z toho 27000 časopisowych zwjazkow; knižne wudaća: 13000 w serbskimaj, 25000 w słowjanskich rěčach.

Wotewrjenski čas:
Póndźelu – srjedy: 9.00 – 16.00 hodź.
Štwórtk: 9.00 – 18.00 hodź.
Pjatk: zawrjene

Kontakt: biblioteka-archiw@serbski-institut.de

» Wužiwanski porjad
» Popłatkowy porjad

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki kaž tež Serbski kulturny archiw stej po tuchwilu płaćacych postajenjach w našim domje wotewrjenej.


- Wobkedźbowanje znatych hygienowych předpisow (nošenje FFP2- abo mediciniskeje maski, zakaz přistupa za wosoby z typiskimi symptomami nazymjenja, ...).

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni płaća slědowace wuměnjenja:- Přizjewić so telefonisce (0 3591 4972-0) abo přez mailku (biblioteka-archiw@serbski-institut.de) a dojednać čas wužiwanja.
- W čitarni smě jenož jedyn wužiwar/jedna wužiwarka dźěłać.
- Hladajo na Covid-19: dopokaz dospołneho šćěpjenja abo dopokaz wustrowjenja (nic starše hač 6 měsacow) kaž tež přidatny tak mjenowany negatiwny koronatest.
Tute rjadowanje njepłaći za wopyt w bibliotece dla wupožčenja a wróćenja knihow.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN