Přiswojenje rěče we WITAJ-projekće

Wědomostne přepytowanja procesa zažneho přiswojenja serbšćiny a němčiny dotal njepředleža. Praktiske přesadźenje modeloweho projekta Witaj po bretoniskim přikładźe, kotrehož zaměr je přiswojenje serbšćiny jako druha rěč z pomocu nałožowanja metody imersije, je zajim wědomostnikow zbudźił. Z tuteje přičiny je so projekt koncipował, kotryž přepytuje zažne pasiwne a aktiwne přiswojenje serbšćiny pod specifiskimi wuměnjenjemi serbsko-němskeje dwurěčnosće. Za projekt wolena systematika orientuje so na dotalnych wopisowanjach procesow přiswojenja rěčow (přir. E. Oksaar, H. Wode, K. Meng) a předstaja wotběh rěčneho wuwića dźěsća (wuwiće rěčnych strukturow fonetiki/fonologije, semantiki, leksiki, morfologije a syntaksy). Předstajenje procesa přiswojenja rěčow njewobkedźbuje jenož linguistiske problemy, ale zapřija a wobkedźbuje tohorunja psycho-, socio- a paralinguistiske prašenja (na př. čehodla so pola dźěći wěste typy zmylkow stajnje zaso wospjetuja, w kotrym rjedźe sej wone gramatiske kategorije přiswojeja abo hač su wěste principy přiswojenja přinarodźene). Wšě mjenowane prašenja maja so na zakładźe konkretnych procesow přiswojenja serbšćiny a němčiny přepytować. Z tuteje přičiny je so we wubranych Witaj-skupinach kaž tež Witaj-pěstowanjach empiriski material nazběrał, na kotrehož wuhódnoćenju přepytowanje we hłownym bazuje. Zaměr projekta wobsteješe w tym, wotběh přewšo kompleksneho procesa přiswojenja wobeju rěčow kaž tež rěčnu bilingualnu praksu analyzować a z kwalitatiwneje a kwantitatiwneje analyzy empiriskeho materiala wědomostny zakład za optiměrowanje konceptow procesa přiswojenja rěčow w modelowym projekće Witaj formulować, na př. metodisko-didaktiske doporučenja za kubłarki. Wuslědki studije so we separatnej monografiji publikuja, kotraž je tuchwilu w ćišću.


Wuslědki


Na projekće wobdźěleni: Jana Šołćina