Wliw němčiny na gramatisku strukturu słowjanskich rěčow (zběrnik mjezynarodneje konferency Serbskeho instituta, 14.–15. 10. 2011 w Choćebuzu)

Za wobě serbskej spisownej rěči a hišće bóle za jeju njestandardne warietety ma wuski a lětstotki trajacy rěčny kontakt z němčinu wulki wuznam. Tohodla su prašenja němsko-słowjanskeho rěčneho kontakta a mjezsobneho wliwa stajnje prezentny aspekt při přeslědźenju serbšćiny. Runje němčina jewi so w Europje w mnohich padach jako kontaktna rěč a hraje wosebje za rjad słowjanskich rěčow wotpowědnu rólu. Němsko-serbska kontaktna situacija ma w tutym konteksće přez hižo 150 lět knježacu dwurěčnosć nimale wšěch nošerjow serbšćiny wěstu specifiku. Z pomocu přirunowanja hodźa so paralele a rozdźěle namakać, kotrež móža přinošować k wujasnjenju mechanizmow skutkowanja zjawow rěčneje interferency.
Konferenca, kotruž wuhotowaštej Budyski rěčespytny wotrjad a Choćebuski wotrjad za delnjoserbske slědźenja zhromadnje, wěnowaše so wosebje rěčnym wliwam we wobłuku gramatiki. Něhdźe 20 konferencnych přinoškow, w kotrychž wobjednawachu so nimo hornjo- a delnjoserbšćiny hišće dalše šěsć słowjanskich rěčow w kontakće z němčinu, maja so w zběrniku wudać, z čehož móža dalše nastorki za wědomostny diskurs k tematice wočakować.


Wuslědki


Na projekće wobdźěleni: Hauke Bartels, Dr. habil. Sonja Wölkowa