Redakcionelny přewod a wutwar portala Sorabicon

Srjedź lěta 2019 wozjewi so portal wědy Sorabicon, kotryž nasta w zhromadnym dźěle z Drježdźanskej Techniskej uniwersitu we wobłuku projekta Europskeje unije. Dalše hladanje a dalewuwiće z poměrnje skromnymi srědkami wuwiteho portala je, kaž bě planowane, do zamołwitosće Serbskeho instituta přešoł.
K aktualnym nadawkam słušeja

  • redakcionelne hladanje portala kaž tež
  • natwar centralneho registra za portal jako zakład serbskeje normoweje dataje.