Předmjet słownika

Hornjoserbski frazeologiski słownik w interneće registruje a wopisuje frazeologiju spisowneje hornjoserbšćiny přitomnosće.
Zakład za rozsud wo přiwzaću rěčneho wobrota do frazeologiskeho słownika je definicija frazeologizma jako:
leksikalizowana wjazba dweju abo wjacorych słowow, kotraž ma relatiwnje krutu formu a globalny, na cyłk wjazany přenjeseny woznam, husto z ekspresiwnej konotaciju.

Skrótka a jednorišo prajene: Předmjet Hornjoserbskeho frazeologiskeho słownika w interneće su hornjoserbske krute rěčne wobroty z přenjesenym woznamom.