Regularne wurazy

Clipboard

Korpus HOTKO njeje lematizowany, to rěka zo njejsu słowne formy zakładnym słowam kaž słowniku přirjadowane. Hdyž chcemy namakać wšelake formy samsneho słowa abo tež na př. wšitke słowa z wěstym zakónčenjom, móžemy k wolóženju pytać z pomocu regularnych wurazow. Při tym wužiwaja so wěste znamješka takrjec kaž jokery – narunanja za wjacore móžne pismikowe kombinacije. Za wužiwanje regularnych wurazow dyrbi so w pytanskej mašinje ÚČNK jako “Query type” wubrać “Phrase”.

Hlej tež prawopisne warianty.

Kedźbu: Jeli chceće z regularnymi wurazami pytać, aktiwizujće wotpowědny knefl pod pytanskim woknješkom.


wulkosć: 0.05 MB