Cover von  Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik/Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki.

Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik/Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki.

Helmut Jenč-Jentsch/Anja Pohončowa-Pohontsch/Jana Šołćina-Schulz

Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina
196 s.

Lěto wudaća: 2006

Recensije

  • Irena Šěrakowa: Moderne hornjoserbske słownistwo we wužitnym słowniku, in: Rozhlad 59 (2009) 6, s. 222–224
  • Tadeusz Lewaszkiewicz, in: Slavia Occidentalis 65 (2008), S. 163–164