Cover von  Gregoriusowe kěrlušowe knižki a jich pozicija mjez najstaršimi hornjoserbskimi rěčnymi pom­nikami

Gregoriusowe kěrlušowe knižki a jich pozicija mjez najstaršimi hornjoserbskimi rěčnymi pom­nikami


Sonja Wölkowa

80 stron. A5-brošura. 19 barbojtych wobrazow

ISBN: 978-3-9808608-6-4
Płaćizna: 4,00 €
Lěto wudaća: 2007

Wobsah

Předmjet tuteje žórłoweje edicije je rukopisna zběrka dźesać hornjoserbskich kěrlušow z poslednjeho lětdźesatka 16. lětstotka, kotruž datuje awtorka na lěto 1593 a kotraž je z tym po Budyskej přisaze druhi najstarši zachowany hornjoserbski rěčny pomnik. Tekst rukopisa prezentuje so jako barbojty faksimile kaž tež w transkripciji a transliteraciji. Při tym móžachu so w přirunanju z dotalnymi edicijemi samsneho teksta dwaj dalšej kěrlušej zidentifikować a wučitać. W zawodźe wobjednawaja so najprjedy stawizny teksta a hymnologiske aspekty, sćěhuje nadrobna rěčna analyza, kotraž dowoli tekst dialektalnje na zapadźe hornjoserbskeho rěčneho teritorija lokalizować. Z tym wopokaza so rukopis jako wažne žórło informacijow k rěčnym stawiznam a historiskej dialektologiji hornjoserbšćiny.


Recensije

  • Fabian Kaulfürst, in: Lětopis 55 (2008) 1, S. 153–155
  • Ewa Siatkowska, Czy Gregorius był pierwszym górnołużyckim pisarzem katolickim? (= War Gregorius der erste obersorbische katholische Schriftsteller?), in: Lětopis 55 (2008) 2, S. 136–137
  • Ewa Siatkowska, in: Studia z Filologiii Polskiej i słowiańskiej 43 (2008), S. 261–268

wulkosć: 0.04 MB
wulkosć: 0.02 MB
wulkosć: 0.09 MB