Cover von   The Göda Manuscript 1701 A Source for the History of the Sorbian Language

The Göda Manuscript 1701

A Source for the History of the Sorbian Language
Gerald Stone

404 stronow, brošura

ISBN: 978-3-7420-2125-0
Płaćizna: 24,90 €
Lěto wudaća: 2009

Wobsah

“The Göda Manuscript 1701” rěka titl 50. zwjazka rjada „Spisy Serbskeho instituta“, kiž je kónc nowembra w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Jendźelski rěčespytnik Gerald Stone je rukopis z lěta 1701 w Hodźiju zaso namakał, po tym, zo bě so po 2. swětowej wójnje zhubił. Rukopis wobsahuje liturgiske teksty w serbskej rěči na zakładźe němskich cyrkwinskich knihow z lěta 1697. Stone wopisuje w swojim jendźelskorěčnym zawodźe historiski pozadk nastaća rukopisa, přepytuje jeho rěč a wobjednawa prašenje awtora knihi. Sćěhuje cyły tekst, při čimž stejitej němska a serbska wersija sebi napřećo. Skónčnje wobsahuje kniha tež zjeće wuslědkow w němskej rěči.
Prěni zwjazk „Spisow Serbskeho instituta“ bu 1992 w Ludowym nakładnistwje Domowina w Budyšinje wudaty. Wot toho časa wuchadźeja přerěznje tři zwjazki za lěto. Wobsahuja slědźerske wuslědki Serbskeho instituta z kulturnych a socialnych stawiznow, kulturneho slědźenja, ludowědy a rěčespyta.