Cover von  Studije k rěči Michała Frencla

Studije k rěči Michała Frencla

Fabian Kaulfürst

383 stron, brošura

ISBN: 978-3-7420-2215-8
Płaćizna: 24,90 €
Lěto wudaća: 2012

Wobsah

Budestečanski ewangelski farar Michał Frencel (1628–1706) hraješe při wutworjenju spisowneje hornjoserbšćiny wusahowacu rólu. W swojej disertaciji „Studije k rěči Michała Frencla“ analyzuje Fabian Kaulfürst rěč Frenclowych spisow, při čimž dźiwa na wuzwolene (orto)grafiske, fonetiske a morfologiske aspekty. Na jednej stronje znazornja wón interne wuwiće w jednotliwych spisach Frencla wot 1670 do 1706, na druhej stronje zarjaduje jeho rěč do šěršeho konteksta staršeje hornjoserbšćiny. Při tym pokazuje awtor tež na móžne wliwy z druhich zapadosłowjanskich rěčow a skedźbnja na inowacije Frencla, kotrež wowliwowachu wuwiće spisowneje hornjoserbšćiny.


Recensije

  • Katja Brankačkec, in: Lětopis 59(2012)2, S. 145–147.
  • Tadeusz Lewaszkiewicz, in: Zeszyty Łużyckie (2012)46, S. 241–244.
  • Richard Bígl, in: Rozhlad (2012)7/8, S. 51–53.
  • Далибор Соколовић, in: Славистика. Славистическое общество Сербии, Белград (2014)XVIII, S. 627 f.