Cover von  Jan Kilian (1811–1884). Pastor, Poet, Emigrant Sammelband der internationalen Konferenz zum 200. Geburtstag des lutherischen Geistlichen, Bautzen, 23.–24. September 2011
Papers of the International Conference on the Occasion of the 200th Birthday of the Lutheran Minister, Bautzen, 23–24 September 2011

Jan Kilian (1811–1884). Pastor, Poet, Emigrant

Sammelband der internationalen Konferenz zum 200. Geburtstag des lutherischen Geistlichen, Bautzen, 23.–24. September 2011
Papers of the International Conference on the Occasion of the 200th Birthday of the Lutheran Minister, Bautzen, 23–24 September 2011

Wud. Trudla Malinkowa

491 stronow, brošura

ISBN: 978-3-7420-2273-8
Płaćizna: 29,90 €
Lěto wudaća: 2014

Wobsah

Je lědma druheje wosoby, kotruž zwjazujemy tak wusko ze serbskim wupućowanskim hibanjom 19. lětstotka, kaž w Delanach pola Kubšic rodźeny ewangelski farar a pěsnjer. W lěće 1854 wopušći wón zhromadnje z nimale 600 Serbami swoju domiznu do směra Texasa, hdźež załoži koloniju Serbin.

Składnostnje jeho 200. posmjertych narodnin zetkachu so w lěće 2011 wědomostnicy z Němskeje a Ameriki, zo bychu najnowše slědźenske wuslědki wo Kilianowym skutkowanju jako farar a pěsnjer kěrlušow, wo jeho swójbnym pochadźe a wo wobstejnosćach jeho emigracije předstajili, kotrež su so w tutym dwurěčnym zwjazku hromadźe znosyli. Přinoški nazornje pokazaja, kak je syn serbskeho ratarja stawizny Łužicy a swojeje noweje Texaskeje domizny wobwliwował.


wulkosć: 0.14 MB
wulkosć: 0.18 MB
wulkosć: 0.13 MB
wulkosć: 0.14 MB
wulkosć: 0.13 MB