Zetkanja syće młodych akademikarjow-sorabistow

Dwulětnje přeprošuje Serbski institut wědomostny dorost na wuměnu. W srjedźišću zetkanja stejitej interdisciplinarna wuměna a mjezsobne zeznaće slědźerkow a slědźerjow, kotřiž so ze Serbami pod regionalnym abo specifisko-tematiskim widom zaběraja resp. tajke dźěło planuja.

Zetkanje skića wobdźělnicam a wobdźělnikam składnosć, swójske slědźenja předstajić a diskutować. Witane su přinoški z wšelakich wědomostnych předmjetow, kaž z rěčespyta, kulturnych wědomosćow a stawiznow runje tak kaž transdisciplinarne předewzaća z přirunowacych mjeńšinowych slědźenjow abo z wobłuka digital humanities. Nimo toho maja zetkanja k tomu přinošować, wo sebjezrozumjenju interdisciplinarneje sorabistiskeje syće rozmyslować.

Call for papers za přichodne zeńdźenje so sčasom na tutym městnje wozjewi. Zajimowane dorostowe wědomostnicy a wědomostniki smědźa so z jich prašenjami wězo w kóždym času na Serbski institut wobroćić.

Zhladowanja na dotalne zetkanja

30.6./1.7.2023 – 4. zetkanje dorostowych sorabistow, Budyšin
27.-29.5.2021 – 3. zetkanje dorostowych sorabistow, digitalnje
14.-16.6.2019 – 2. zetkanje dorostowych sorabistow, Budyšin
9.-11.6.2017 – 1. zetkanje dorostowych sorabistow, Budyšin