helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Tekstowe žórła za přikłady

Andricki, Rafeltowa Mikławš Andricki, Hana Rafeltowa a druhe powědančka, 2. přehladane wudaće, Budyšin 1968
Andricki/Zalěski Jurij Młynk, Listy Mikławša Andrickeho Jakubej Lorencej-Zalěskemu z lět 1891-1895, w: Lětopis A 14(1967)1, s. 84-107
Baar, Hara wo husycu Jindřich Š. Baar, Hara wo husycu a druhe powědančka. Titulny wobraz narysował Měrćin Nowak-Njechorński , Budyšin 1949
Bajki Serbske ludowe bajki, Berlin 1955
Balady Serbske balady. Wuběrk, Budyšin 1999
Balzac, Goriotec nan Honoré de Balzac, Goriotec nan/ Zeserbšćił Anton Nawka, Budyšin 1952
Biblija 1728 Biblia, To je, Zyłe Szwjate Pißmo Stareho a Noweho Sakona, predy do njemskeje, wot D. Mertena Luthera, njetko pak do horneje Łužiskeje ßerskeje recże se wschitkej ßwjernosczu a prozu wot Njekotrych Evangeliskich Prjedarjow pschełożena. W Budeschini 1728
Bjeńšowa, Horiny Hańža Bjeńšowa, Přez horiny a doliny. Dopomnjenki na čas přewróta, Budyšin 1989
Bjeńšowa, Maks Hańža Bjeńšowa, Spušćej so na Maksa! Dyrdomdejske powědančko za dźěći, Budyšin 1961
Bjeńšowa, Monika Hańža Bjeńšowa, Monika, Budyšin 1980
Bjeńšowa, Rjećazk Hańža Bjeńšowa, Złoty rjećazk, Budyšin 1985
Bjeńšowa, Tučel Hańža Bjeńšowa, Skludźena tučel, Budyšin 1965
Bjeńšowa, Zub Hańža Bjeńšowa, Kónčkojty zub, Budyšin 1966
Brankačk, Listowanje Achim Brankačk, Listowanje Bjarnata Krawca z Arnoštom Muku, Měranku Lešawic a Michałom Nawku, Budyšin 2001 (Lětopis 48, Wosebity zešiwk)
Brankačk, Žiwjenje Achim Brankačk, Žiwjenje je dźěło - wotpočink je mrěće. Stawizna Bjarnata Krawca. Z jeho žiwjenjopisa, listow, rozprawow a swědstwow rowjenkow zestajena a wudospołnjena, Budyšin 1999
Brězan, Basnje Jurij Brězan, Basnje, Budyšin 1980 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 9. zwjazk)
Brězan, Braškowe powědanja Jurij Brězan, Braškowe powědanja, Budyšin 1995
Brězan, Hanuš 1 Jurij Brězan, Feliks Hanuš. 1. dźěl, Budyšin 1968 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 4. zwjazk)
Brězan, Hanuš 2 Jurij Brězan, Feliks Hanuš. 2. dźěl, Budyšin 1968 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 5. zwjazk)
Brězan, Hanuš 3 Jurij Brězan, Feliks Hanuš. 3. dźěl, Budyšin (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 6. zwjazk)
Brězan, Christa Jurij Brězan, Christa. Trix. Robert a Sabina, Budyšin 1966 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 2. zwjazk)
Brězan, Jančowa Jurij Brězan, Stara Jančowa, Budyšin 1965 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 1. zwjazk)
Brězan, Krabat Jurij Brězan, Krabat, Budyšin 1976 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 8. zwjazk)
Brězan, Protyka Jurij Brězan, Moja protyka. Z powědkami a sonami a wěšćenjemi a starymi a nowymi burskimi a njeburskimi kaznjemi za kóždy měsac lěta, Budyšin 1979
Brězan, Stary nan Jurij Brězan, Stary nan, Budyšin 1982 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach, 10. zwjazk)
Brězan, Wuj Jurij Brězan, Naš wuj z Ameriki, Budyšin 1997
Budar B., Makrele Beno Budar, W susodstwje makrelow, Budyšin 1979
Budar B., Mjez nami Beno Budar, Mjez namiprajene, Budyšin 1989
Budar J., Greta Jurij Budar, Naš nan a kruwa Greta, Budyšin 1992
Cyž, Ćernje Jan Cyž, Ćernje na puću do swobody. Dopomnjenki wot nowembra 1944 do kónca lěta 1945, 2., rozšěrjeny nakład, Budyšin 1985
Cyž, W tlamje Jan Cyž, W tlamje ječibjela. Dopomnjenki na lěta 1926 do 1944, Budyšin 1984
itaj a pisaj Marja Kubašec, Jurij Kubaš, Čitaj a pisaj, Berlin 1952
itanka itanka. Dźesaty lětnik, Budyšin 1990
ornakec, Hołbik Jěwa-Marja Čornakec, Hołbik čornej nóžce ma. Powědki, Budyšin 1999
ornakec, Myška Jěwa-Marja Čornakec, Myška w mróčelach, Budyšin 2001
Diogenes Serbski Diogenes. Zběrka serbskeje prozy. V. dźěl, Budyšin 1970
Dobrucký, Wopomnjenki Jan Dobrucký, Wopomnjeńki. Ze swojeho žiwjenja, Budyšin 1913
Doma swět Doma swět: antologija młodeje prozy, Budyšin 1985
Domaška, Młyn Romuald Domaška, Wokoło stareho młyna. Zběrka powědančkow, 2. nakład, Budyšin 1963
Domaška, Młyn 1969 Romuald Domaška, Wokoło stareho młyna. Powědančka a wobrazki. Nowe, rozšěrjene wudaće, Budyšin 1969
Domaška, Wrjós Romuald Domaška, Wrjós. Powědančko z Delan. W Budyšinje 1934
Dulia et Hyperdulia , Dulia et Hyperdulia catholice proposita. Tżescżeno téch S˙atéch ha Zczéwa wosebnite Tżescżeno S. Mare po khatólskim predkpowożene , Budissae 1834
Evangelske Evangelske Wustajenje teje Nady . W Lubiju 1768
Frentzel, Taufstein Michael Frentzel, Postwitzscher Tauff-Stein oder christliche und einfältige teutsch-wendische Predigt von der heiligen Taufe. Ein sorbisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1688/ Hrsg. und mit einer Transkription des obersorbischen Textteils sowie einer wissenschaftlichen Einleitung versehen von Heinz Schuster-Šewc, Köln - Weimar - Wien 1993
Gogol, Mejska nóc Nikolaj Gogol, Mejska nóc. Přełožił a titulny wobraz narysował Měrćin Nowak-Njechorński, Budyšin 1948
Grojlich, Lěta ćmy Pawoł Grojlich, Lěta ćmy a nadźije, Budyšin 1989
Grojlich, Lěto hólca Pawoł Grojlich, Lěto wjesneho hólca, Budyšin 1981
Grojlich, Młode lěta Pawoł Grojlich, Młode lěta wjesneho hólca, Budyšin 1986
Grojlich, Na wsy Pawoł Grojlich, Na wsy a za wsu. Dopomnjenki roboćanskeho hólca, 2., přehladany nakład, Budyšin 1977
Happy-end adyn happy-end. Zběrka lyriki a krótkeje prozy, Budyšin 2001
Haška, Marja Michał Haška, Marja abo Wjelk w kralowskej holi. Novelka. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 5)
Hevier, Agord Daniel Hevier, Krajina Agord/ Ze słowakšćiny přełožiłoj Měrana Cušcyna a Marja Krawcec, Budyšin 1999
Hody Hody w serbskej prozy a poeziji, Budyšin 1970
Hórnik/Dučman Pawoł Nowotny, M. Hórnikowe listy pisane H. Dučmanej, w: Lětopis A 10(1963)2, s. 211-243
Hronow Hronow a druhe powědančka. Zběrka serbskeje prozy 19. lětstotka. III. dźěl, Budyšin 1967
Husličkar Husličkar pod třěchu. Antologija serbskeje prozy, Budyšin 1989
Iselt, Bitwa Richard Iselt, Bitwa w serbskej korčmje. Powědančka, Budyšin 1962
Iselt, Brěmješko Richald Iselt, Z brěmješka dopomnjenkow, Budyšin 1951
Jurk, Wjes Jurk , Hrěšna wjes. Satiriski skoro-roman. Trilogije prěni dźěl, Budyšin 1963
Karančki Tři kristalowe karančki a druhe powědki wo nas. Antologija, Budyšin 1980
Kłobuk Dźiwotworny kłobuk. Wjeselohra wot V. K. Klicpery. Přełožił a za serbske jewišćo připrawił Jakub Šewčik. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 2)
Kmjeć, Wusadny Pawoł Kmjeć, Pawoł Grojlich, Z wusadnym za blidom, Budyšin 1963
Koch, Bagola Jurij Koch, Bagola. Powědančko wo dźiwim hońtwjerju, Budyšin 1985
Koch, Golo Jurij Koch, Golo a Logo abo Mazuch w Podgoli: kriminalne powědančko, Budyšin 1990
Koch, Koče slěbro Jurij Koch, Koče slěbro. Wjesoły dyrdomdejski roman za młodych ludźi, Budyšin 2000
Koch, Mjez mostami Jurij Koch, Mjez sydom mostami, Budyšin 1968
Koch, Nawrót Jurij Koch, Nawrót sonow, Budyšin 1983
Koch, Pućowanje Jurij Koch, Pućowanje k ranju, Budyšin 1969
Koch, Wišnina Jurij Koch, Wišnina. Nowela, Budyšin 1984
Koch, W pěsku Jurij Koch, W pěsku steji nowa wjeska, Budyšin 1991
Koch, Židowka Jurij Koch, Židowka Hana, 2. nakład, Budyšin 1965
Kotowicz, Poslednje salwy Waldemar Kotowicz, Poslednje salwy/ Serbski přełožk: Anton Nawka, Budyšin 1961
Krawc, Pyrpalenje Křesćan Krawc, Pyrpalenje. Powědančka a skicy, Budyšin 1975
Krawc, Što Křesćan Krawc, Što wot nas wostanje? Hłosy burow, Budyšin 1991
Krječmar, Kulowski kóń Pawoł Krječmar, Kulowski kóń, čorne wuměłstwo a Božidar. Miniatury z ludoweho žiwjenja zašłosće, Budyšin 1972
Krjeńc, Wonec nan Kurt Krjeńc, Wonec nan, knježi ćělc a syčomłóćawa, Budyšin 1960
Kubašec, Andricki Marja Kubašec, Alojs Andricki, 2., přehladany nakład, Budyšin 1979
Kubašec, Hwězdy Marja Kubašec, Hwězdy nad bjezdnom, Budyšin 1960
Kubašec, Koło časow Marja Kubašec, Koło časow. Wuběrk powědančkow, 2. přehladane a skrótšene wudaće, Budyšin 1968
Kubašec, Lěto Marja Kubašec, Lěto wulkich wohenjow. Prěni dźěl, Budyšin 1970
Kubašec, Ptače worakawstwa Marja Kubašec, Ptače worakawstwa a druhe powědančka, 3. nakład, Budyšin 1987
Kubašec, Serbin 1 Marja Kubašec, Bosćij Serbin. Historiski roman. Prěni dźěl, Budyšin 1963
Kubašec, Serbin 2 Marja Kubašec, Bosćij Serbin. Historiski roman. Druhi dźěl, Budyšin 1964
Kubašec, Serbin 3 Marja Kubašec, Bosćij Serbin. Historiski roman. Třeći dźěl, Budyšin 1965
Kubašec, Wanda Marja Kubašec, Wanda a druhe powědančka, Budyšin 1962
Kubašec, Wětry Marja Kubašec, Nalětnje wětry, Budyšin 1978
Kubaš-Worklečan,Mopl Jurij Kubaš-Worklečan, Michał wjedźe Mopla do cuzby a druhe dožiwjenja serbskeho wjesneho hólčeca, Budyšin 1965
Kubaš-Worklečan, Patent Jurij Kubaš-Worklečan, Mój nowy patent, Budyšin 1974
Kušan, Koko Ivan Kušan, Koko a operacija Barbarossa/ Z chorwatšćiny přełožiłoj Lubina a Dušan Hajduk-Veljković, Budyšin 2001
Lajnert, Chójna Jan Lajnert, Žana chójna přewysoka, 2., přehladany nakład, Budyšin 1975
Lekcionar Serbski lekcionar. Bibliske čitanja na Božich słužbach a kemšacy porjad, Budyšin 1997
Ludźo a mysle Ludźo a mysle na proze sydomdźesatych lět, Budyšin 1970
Malink, Dwě horšći Pětr Malink, Dwě horšći pěska. 1. dźěl, Budyšin 1964
Malink, Wotmołwa Pětr Malink, Wotmołwa. Činohra w pjeć jednanjach z předehru a dohru, Budyšin 1975
Marathon Marathon a druhe powědki, Budyšin 1985
Měrćink, Čerty Jurij Měrćink, Hdyž čerty ćěkaja ... Roman, Budyšin 1961
Mětowa, Wulět Měrka Mětowa, Wulět do paradiza, Budyšin 1997
Młynkowa, Wóčko Marja Młynkowa, Z wótrym wóčkom. Wuběrk literarno-kritiskich dźěłow, Budyšin 1973
Młynkowa, ZS 1 Marja Młynkowa, Zhromadźene spisy 1. Powědančka a drobna proza, Budyšin 1994
Młynkowa, ZS 2 Marja Młynkowa, Zhromadźene spisy 2. Dny w dalinje, Budyšin 1994
Naš nan Naš nan a naša mać. Čitanka za serbsku swójbu/ Zestajała a wudała Ludmila Brězanowa, Budyšin 1982
Nawka A., Flinta Anton Nawka, Pod wopačnej flintu, Budyšin 1964
Nawka A., Jadwiga Anton Nawka, Jadwiga, Budyšin 1969
Nawka A., Łopać Anton Nawka, Pod wopačnej łopaću, Budyšin 1961
Nawka M., Na běrnach Michał Nawka, Na běrnach. Powědančka a powědki/ Zestajał a dosłowo napisał Jurij Młynk, Budyšin 1965
Nazor, Wulki Joža Vladimir Nazor, Wulki Joža. Přełožił a titulny wobraz narysował Měrćin Nowak-Njechorński, Budyšin 1948
Nedo, Volksmärchen Paul Nedo, Sorbische Volksmärchen. Systematische Quellenausgabe mit Einführung und Anmerkungen, Bautzen 1956 (Spisy Instituta za serbski ludospyt 4)
Nedo, Wóslace hnězdo Wóslace hnězdo. Směški a tryski z luda zezběrał Pawoł Nedo, 2., přehladane wudaće zběrki Serbski směch; Směški a tryski z luda, Budyšin 1983
Njechorński, Bobak-Wšudźebył Měrćin Nowak-Njechorński, Powědanja Bobaka-Wšudźebyła/ Wuběrk zestajił Pawoł Grojlich, Budyšin 1980
Njechorński, Hólčik Měrćin Nowak-Njechorński, Hólčik, hólčec, listonoš. Dopomnjenki. I. dźěl, Budyšin 1974
Njechorński, Mišter Krabat 1963 Měrćin Nowak-Njechorński, Mišter Krabat. Powědka wo dušnym serbskim kuzłarju, 2. wudaće, Budyšin 1963
Njechorński, Mištr Krabat Měrćin Nowak-Njechorński, Mištr Krabat. Powědka wo dušnym serbskim kuzłarju, Budyšin 1954
Njechorński, Molerjo Měrćin Nowak-Njechorński, Molerjo, spěwarjo, podróžnicy. Zběrka reportažow a skicow, Budyšin 1961
Njechorński, Podlěćo Měrćin Nowak-Njechorński, Bołharske podlěćo, Budyšin 1958
Njechorński, Pod Pamirom Měrćin Nowak-Njechorński, Pod Pamirom a za Kawkazom. Pućowanske wobrazki z Tadžikistana a Gruzinskeje, Budyšin 1961
Njechorński, Po serbskich pućach Měrćin Nowak-Njechorński, Po serbskich pućach. Z rysowankami spisaćela. W Budyšinje 1937
Njechorński, Serbski Wšudźebył Měrćin Nowak-Njechorński, Serbski Wšudźebył. Druha zběrka spisow. Zawod napisał Pawoł Nedo. W Budyšinje 1954
Njechorński, Šuler Měrćin Nowak-Njechorński, Šuler, moler, podróžnik. Dopomnjenki, II. dźěl, Budyšin 1979
Njechorński, Wardar Měrćin Nowak-Njechorński, Mjez Wardarom a Jadranom. Pućowanske wobrazki z Juhosłowjanskeje, Budyšin 1968
Njechorński, W carstwje Měrćin Nowak-Njechorński, W caŕstwje Dušana Sylneho. Pućowańske wobrazki z Južneje Serbskeje, Budyšin 1936
Njechorński, Wot wčerawša Měrćin Nowak-Njechorński, Wot wčerawša na jutřiše. Zběrka reportažow a skicow, Budyšin 1960
Njechorński, Wusaty Krjepjel Měrćin Nowak-Njechorński, Wusaty Krjepjel a druhe bajki/ Wobrazy narysował spisaćel, Budyšin 1950
Njechorński, Zapiski Bobaka Měrćin Nowak-Njechorński, Zapiski Bobaka. Zběrka spisow, Budyšin 1952
Njechorński, Žaby Měrćin Nowak-Njechorński, Baćon a žaby a druhe bajki/ Zestajał a dosłowo napisał Pawoł Nedo, Budyšin 1967
Nowak, Čěski nan Jakub Nowak-Kaščanski, Čěski nan a serbski syn. Powědańčko ze stareho časa. W Budyšinje 1916 (Serbska knihownja čo. 9)
NZ Swjate Pismo Noweho Zakonja, Budyšin 1966
Pfuhl, Ryčnica Pful, Hornjołužiska serbska ryčnica na přirunowacym stejišću. W Budyšinje 1862
Rab, Serbskeho ludu Michał Rab, Serbskeho ludu myslički a nahlady wo serbskej swójbje. Z přisłowow a spěwow wupytał M. R. W. W Budyšinje 1915
Radlubin, Dźěćatko Mikławš Bjedrich , Bethlehemske dźěćatko a druhe legendy. W Budyšinje 1916 (Serbska knihownja čo. 6)
Radlubin, Jabłučina Mikławš Bjedrich , Stara jabłučina a druhe powědančka. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 3)
Radlubin, Kwasarjo M Bjedrich-Radlubin, Zjebani kwasarjo. Powědančka a humoreski wubrał, zrjadował a dosłowo spisał dr. J . Młynk, Budyšin 1971
Radlubin, Legendy Mikławš Bjedrich-Radlubin, Legendy a druhe powědančka. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 1)
Radlubin, Plista Mikławš Bjedrich-Radlubin, I. Plista. Žortna bjesada. II. Ducy z kowarnje. Humoristiski wobraz. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 4)
Radyserb, Bitwa Jan Radyserb-Wjela, Bitwa pola Budyšina, Budyšin 1971
Radyserb, Nowe trójniki Jan Radyserb, Nowe Trójniki, Sběrka powědańcžkow, Budyšin 1893
Radyserb, Trójniki Jan Radyserb, Trójniki. Sběrka powědańcžkow, Budyšin 1885
Radyserb, Zabawki Jan Radyserb, Sabawki. Sswojim lubym Sserbam, Budyschin 1896
Sadowa knižka Ssadowa knižka. Wudata wot klukschanskeho rataŕskeho towaŕstwa psches jeho ßadowu dźjelbu. W Budyschini 1851
Schroeder, Schleife Arnulf Schroeder, Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlausitz, Tübingen 1958
Schuster-Šewc, Sprachdenkmäler Heinz Schuster-Šewc, Sorbische Sprachdenkmäler. 16.-18. Jahrhundert, Bautzen 1967 (Spisy Instituta za serbski ludospyt 31)
Sienkiewicz, Hana Hana. Roman Henrika Sienkiewiča. Přełožił Benno Cyž, Budyšin 1925
Słodeńk, Listy Jurij Słodeńk, Listy ze wsy, Budyšin 1967
Smoler, Pěsnički Leopold Haupt, Jan Ernst Smoler, Pjesnički hornych a delnych Łužiskich Serbow. Prjeni dźjel, Grymi 1841, Druhi dźjel, Grymje 1843
Stachowa, Kazek Angela Stachowa, Halo Kazek. Powědančka, Budyšin 1974
Stachowa, Sobotu Angela Stachowa, Sobotu wječor doma. Powědančka, Budyšin 1978
Stawizny pismowstwa 3 Dietrich Scholze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Budyšin 1998 (Spisy Serbskeho instituta 20)
Stawizny pismowstwa 4 Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990. Zběrnik, Budyšin 1994 (Spisy Serbskeho instituta 5)
Sykora, Bože dźěćo A Sykora, Bože dźěcźo. Tsi wobrasy s młodoscźe nascheho Sbóžnika. W Budyschinje 1883
Sykora, Malešecy August Sykora, W Malešecach před sto lětami. Dopomnjenja stareho serbskeho fararja. W Budyšinje 1936 (Serbska ludowa knihownja čo. 33)
Sykora, Wšelkori swědcy A , Wschelkori ßwědzy. W Budyschinje 1897
Sykora, Wučer Lěcźkecźanski stary wucžeŕ a jeho ßyn. Powjedańcžko s tsizycźilětneje wójny wot K. H. Kasparija, něhdy fararja w Mnichowje. Na ßerbski pschełožił A Sykora, faraŕ w Ssmilnej. W Budyschinje 1893
SZ Swjate Pismo Stareho Zakonja. I. Stawizniske knihi, Budyšin 1976, II. Powučne a profetiske knihi, Budyšin 1973
ackašćik Khorlje Hajnricha Bogatzkeho słoty Schaz-Kaschcżik Bożich Dżjecżi, kotrychż Schaz we Nebeßach je , wot nebo Gottfrieda Leski do ßerskeje Rycżje pschełożeny . W Budyschini 1847
ca, Čłowjek K B Šěca, Čłowjek w přirodźe, Budyšin 1959
ołta, Kopa směcha B Šołta, Kopa směcha. Anekdoty ze serbskeho žiwjenja, 2., přehladany nakład, Budyšin 1977
ołta, Statok Beno Šołta, Statok bjez hospodarja, Budyšin 1963
ołćina, Šćežka Dorothea Šołćina, Seklojta šćežka. Powědki, Budyšin 1999
retrová, Kwěćel Bohumila Šretrová, Kwěćel wrjosa. K wopomnjenju J. Radyserba-Wjele/ Z čěšćiny přełožił Anton Nawka, Budyšin 1968
retrová, Michał Bohumila Šretrová, Michał z Bělšec/ Z čěšćiny přełožiła Lora Kowarjowa, Budyšin 1992
Twain, Wjac zboža Mark Twain, Wjac zboža hač rozuma a druhe powědančka/ Přełožiłoj Jurij Brycka a Měrćin Nowak-Njechorński, Budyšin1960
išinski, ZSĆ 1 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 1. Lyrika, Budyšin 1971
išinski, ZSĆ 2 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 2. Lyrika, Budyšin 1969
išinski, ZSĆ 3 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 3. Lyrika, Budyšin 1969
išinski, ZSĆ 4 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 4. Lyrika, Budyšin 1970
išinski, ZSĆ 5 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 5. Lyrika, Budyšin 1977
išinski, ZSĆ 6 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 6. Proza, Budyšin 1972
išinski, ZSĆ 7 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 7. Dramatika, Budyšin 1973
išinski, ZSĆ 8 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 8. Publicistika, Budyšin 1974
išinski, ZSĆ 9 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 9. Publicistika, Budyšin 1974
išinski, ZSĆ 10 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 10. Listowanje, Budyšin 1975
išinski, ZSĆ 11 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 11. Listowanje, Budyšin 1976
išinski, ZSĆ 12 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 12. Listowanje, Budyšin 1976
išinski, ZSĆ 13 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 13. Listowanje, Budyšin 1978
išinski, ZSĆ 14 Jakub Bart-Ćišinski, Zhromadźene spisy. Zwjazk 14. Listowanje, publicistika, registry, bibliografija, zakónčace słowo, Budyšin 1985
Völkel, Syroty Pawoł Völkel, ... a waše dźěći budu syroty, Budyšin 1966
Wawrik, Za kerkom Albert Wawrik, Za kerkom wólša. Stare serbske powěsće, Budyšin 1982
Wićaz J., Nós 1 Jurij Wićaz, Z Kamjenskim nosom. Što dožiwi serbski nowinar we swěće, Budyšin 1961
Wićaz J., Nós 2 Jurij Wićaz, Z Kamjenskim nosom. II. dźěl. Mjez Jordanom a Nilom. Što dožiwi serbski nowinar we swěće, Budyšin 1963
Wićaz O., Krakora Ota Wićaz, Bur Krakora. Kulturnohistoriske powědančka a skicy/ Wubrała, zrjadowała a předsłowo spisała Renata Wěrikowa, Budyšin 1973
Wićaz O., Serb Ota Wićaz, Serb ze złotym rjapom, Budyšin 1955
Wjela J., Přećelstwo Jan Wjela, Wulke přećelstwo. Wobrazki ze žiwjenja Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora, Budyšin 1968
Wjela, Pětr Jurij Wjela, Pětr z Přišec, Budyšin 1968
Wjela, Roboty Jurij Wjela, Robotow pak njebě kónc, Budyšin 1966
Wjela, Wučer Jurij Wjela, Wučer mjez ludom. Dopomnjenki z połstalětneho wučerskeho skutkowanja, Budyšin 1962
Wobraz Wobraz ze skibami. Antologija serbskeje prozy, Budyšin 2001
Wornar, Dypornak Jan Wornar, Dypornak ma ptačka, Budyšin 1974
Wornar, Opium Jan Wornar, Opium, Budyšin 1965
Wornar, Pjeršćeń Jan Wornar, Železny pjeršćeń, Budyšin 1980
Wornar, Rozpuće Jan Wornar, Rozpuće, Budyšin 1986
Wornar, Stonóžka Jan Wornar, Halo, tu je stonóžka, Budyšin 1997
Wornar, Wajchtar Jan Wornar, Wajchtar trubi, 2., rozšěrjeny nakład, Budyšin 1975
Wornar, Wajchtar 1967 Jan Wornar, Wajchtar trubi, Budyšin 1967
Wosadnik Wosadnik. Modlitwy a kěrluše za katolskich Serbow, Budyšin 1977
Wot kročenja Wot Krotżena za Kréstusom. Żtwore Knije z watżonskoho Na serbsku Rétż pżewożene. W Buduschne 1823
Wučerjo Wučerjo prěnich lět: antologija, Budyšin 1984
Wuhladko 2 Wuhladko 2. Literarny almanach, Budyšin 2001
Zalěski, Rjekowje Jakub Lorenc-Zalěski, Serbscy rjekowje. Zběrka wubranych spisow, Berlin 1957
Zalěski/Wićaz Franc Šěn, Listowanje Jakuba Lorenca-Zalěskeho z Otu Wićazom (1923-1937), w: Lětopis A 32(1985)2, s. 150-176
Zejler, Fabule Handrij Zejler, Serbske fabule, Budyšin 1966
Zejler, ZS 1 Handrij Zejler, Zhromadźene spisy. Zwjazk I. Lyrika, Budyšin 1972
Zejler, ZS 2 Handrij Zejler, Zhromadźene spisy. Zwjazk II. Lyrika, Budyšin 1975
Zejler, ZS 3 Handrij Zejler, Zhromadźene spisy. Zwjazk III. Lyrika, Budyšin 1977
Zejler, ZS 4 Handrij Zejler, Zhromadźene spisy. Zwjazk IV. Lyrika, Budyšin 1982
Zejler, ZS 5 Handrij Zejler, Zhromadźene spisy. Zwjazk V. Fabule a hrónčka, Budyšin 1984
Zejler, ZS 6 Handrij Zejler, Zhromadźene spisy. Zwjazk VI. Lyrika, libreto, fragmenty, Budyšin 1987
Zejler, ZS 7 Handrij Zejler, Zhromadźene spisy. Zwjazk VII. Publicistika, listowanje, dozběrki, basnje a pěsnje w němskej rěči, přełožki, zakónčace słowo, registry, Budyšin 1996
Zjebany skupc Zjebany skupc. Humor Delnich Serbow, Budyšin 1984
  

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN