Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Domaškojc, Marjana (1872–1946)

Domaschke, Marianne

* 28. 2. 1872 Cazow / Zahsow
† 11. 8. 1946 Cazow / Zahsow

Fabrikowa dźěłaćerka, basnjerka, spisowaćelka.

1886–1931 dźěłaćerka w tekstilnym zawodźe w Choćebuzu. Pozbudźowana wot M. Witkojc započa wot 1925 basnje a drobne rozprawy w Serbskim Casniku, we Łužicy a w Časopisu Maćicy Serbskeje wozjewjeć. W basnjach zwobrazuje z hłuboko začutym nabožnym podzynkom přirodu a wjesny lud, tohorunja spisa rjad patriotiskich basnjow, z kotrychž klinči starosć wo přichod serbskeho luda. 1929 wuńdźe jeje socialno-kritiska hra „Z chudych žywjenja“. Prěnje předstajenje wotmě so – po tym, zo bě K. Kyas 1930 hru do čěšćiny přełožił – 1932 w Praze, dale w Mladej Boleslavje a w Chocnje. Wona bě aktiwna čłonka Maśicy Serbskeje.

DALŠE WOZJ.: „Šwickojc pytaju źowku“, Chośebuz 1936; „Wubrane spise“, Berlin 1956; „Z našeje glinjaneje budki“, Budyšyn 1972

ŽÓ./LIT.: Mětšk, Chrestomatija, II, str. 309-322; P. Kmjeć, Serbska dźěłaćerka-spisowaćelka Marjana Domaškojc, Berlin 1958; G. Hančka, Spśistupnjenje derbstwa serbskeje źěłaśerki-spisowaśelki – Rozhlad 17 (1967) 3, str. 100-105; 4, str. 158-160

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984