Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Słodeńk, Jurij (1873–1945)

Melzer, Georg

* 4. 9. 1873 Pančicy / Panschwitz
† 29. 6. 1945 Budyšin /Bautzen

Wučer, hudźbnik, spisowaćel.

1888–94 Katolski wučerski seminar w Budyšinje; 1894–99 wučer w Radworju, 1899–1933 wučer w Kukowje a Pančicach, 1933 zajaty a dočasnje na wuměnk pósłany, přesydlenje do Budyšina.
S. wobnowi jako seminarist towarstwo Włada. 1895 załoži Radworske spěwne towarstwo Meju, 1907 Pančičan spěwne towarstwo Lipu Serbsku, 1912 bě mjez załožerjemi Domowiny a 1913 jeje zapisowar, 1923 hłowny dirigent Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow. 1927 wobstara štwórte wudaće K. A. Fiedlerjoweho Towaršneho spěwnika a skomponowa sam někotre spěwy, mjez nimi „Ow, miły, swjaty wječorje“. Pospyta so tež jako fejetonist, prěnjotnje z pućowanskimi dopomnjenkami „Na mórskich brjohach“ (Katolski Posoł 1908). Wuznamniše pak su jeho „Wobrazy ze wsy“ (Serbske Nowiny 1923–37), w cyłku 660 přinoškow.
S. wozjewi tež tójšto kulturnostawizniskich přinoškow, a do regionalnych němskich nowinow podawaše informatiwne nastawki wo Serbach a jich nałožkach.
Bě wot 1894 čłon Maćicy Serbskeje a předsyda hudźbneho wotrjada.

DALŠE WOZJ. „Napoleon“. Hra w pjeć jednanjach, Budyšin 1921; „Listy ze wsy“, Budyšin 1967

ŽÓ./LIT. P. Wićaz, Jurij Słodeńk – njesprócniwy narodny prócowar – Rozhlad 13 (1963), 11, str. 339-342; P. Nowotny, Dosłowo ke knize J. Słodeńk, Listy ze wsy, Budyšin 1967, str. 159-176

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984