helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Slawistiska bibliografija
Anja Pohončowa je wot septembra 2008 čłonka Komisije za linguistisku bibliografiju při mjezynarodnym komiteju slawistow, při čimž je wona zamołwita za zapřijeće sorabistiskich publikacijow a za zestajenje a hladanje lisćiny hornjo- a delnjoserbskich klučowych słowow.
W nadawku komisije w Instituće za slawistiku Pólskeje akademije wědomosćow realizowany kooperaciski projekt „iSybislaw“ je jako specialistiska bibliografija noweho typa koncipowana, kotraž skići jako datowa banka w interneće bohate informacije (mjez druhim klučowe słowa, anotacije) wo najnowšej rěčespytnej fachowej literaturje (wot lěta 1992). Z tym zmóžnja so zaměrne pytanje, kotrež wjedźe k přiměrjenym a dokładnišim wuslědkam. Zapřijeće sorabistiskich publikacijow do njeje spěchuje widźomnosć sorabistiki w mjezynarodnym wědomostnym swěće.
W kooperaciji z uniwersitu w Amsterdamje wobdźěła A. Pohončowa sorabistiske rěčespytne publikacije tež za Brill Linguistic Bibliography Online , kotraž nastawa pod patronatom Stajneho mjezynarodneho komiteja linguistow . Dokelž jedna so w tutym padźe wo najaktualniše publikacije, móža so tute informacije po wěstej modifikaciji tež do systema iSybislaw přewzać.

Wobdźěłarka: dr. Anja Pohončowa

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN