helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

DR. RICHARD BIGL

ŽIWJENJOBĚH
1992–1995
bakkalaureatski studij wučerstwa francošćiny za zakładny schodźenk na Karlowej uniwersiće w Praze (UK)
1994–2000
magisterski studij sorabistiki a polonistiki na UK z pobytami na Waršawskej, Jagiellonskej a Lipšćanskej uniwersiće
2000–2001
wudawar internetoweho wudaća srjedźnočěskich „Dźenikow Bohemia“
2001–2004doktorski studij słowjanskeje filologije na UK z dwuměsačnym pobytom na uniwersiće Lomonosowa
2004promocija na Ph.D. z disertaciju „Nominalna deklinacija substantiwow pola Jurja Hawštyna Swětlika“
2005–2006, 2008–2011
bibliotekar Słowjanskeje knihownje w Praze
2006–2007
lektor čěšćiny na uniwersiće w Banjej Luce
2011–2013redaktor kulturneho měsačnika Rozhlad
2013–2016sobudźěłaćer Serbskeje centralneje biblioteki za bibliografiju a digitalizaciju
wot junija 2016wědomostny sobudźěłaćer w rěčespytnym wotrjedźe Serbskeho instituta

DŹĚŁOWE WOBŁUKI

 • ličakowy program prawopisneje kontrole
 • historiska gramatika serbskeje rěče
 • rěčny monitoring

PUBLIKACIJE


Knihi
 • Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby, Praha 2019, 157 s.
 • Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování, Praha 2013, 137 s. (= Acta Universitatis Carolinae, Philologica monographia; CLXVII)

Nastawki
 • Sprócniwi bywaju sprócniši njesprócnych, w: Rozhlad 66 (2016) 9, s. 35–36 (Naša rěč)
 • Dvojné a množné číslo bezrodých zájmen v minulosti lužické srbštiny, w: Slavia Occidentalis 65, Poznań 2008, s. 37–44
 • Wuwucowanje sorabistiki na Karlowej uniwersiśe wot powołanja Černego do nastaśa wurědnego stoła, w: Praha a Lužičtí Srbové : sborník mezinárodní vědecké konference, Praha 2005, s. 179–189
 • Katedra nadzwyczajna języka i piśmiennictwa łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933–1939), w: Pro Lusatia 3–4 (2004–2005), s. 50–57
 • Rozeznawanje č a ć w Swětlikowych sćeńskich a spěwarskich, w: Pro Lusatia 3–4 (2004–2005), s. 9–16
 • Nepravopisné reformy lužické srbštiny po druhé světové válce, w: Slavia 73 (2004) 3, s. 263–266
 • Język Margity Heinrichowej, w: Zeszyty Łużyckie 34, Warszawa 2002, s. 72–74
 • Východní Lužice : půlstoletí ve slovanském státě, w: Slovanský přehled LXXXIII (1997) 4, s. 457–464
 • Lužičtí Srbové v okrese Sokolov, w: Česko-lužický věstník VII (1997) 7–8, s. 43
 • Svaz Lužických Srbů v ČSR : místní skupina Sokolov 1947–1950, w: Slovanský přehled LXXXII (1996) 3–4, s. 287–294

Recensije a rozprawy
 • Rec.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19, Brno 2018, w: Česko-lužický věstník 30 (2020) 4, s. 54-55
 • Rec.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18, Brno 2016, w: Rozhlad 67 (2017) 7-8, s. 47-49
 • Schlagwort: Wendisch. historische Tondokumente sorbischer/wendischer Kultur, Cottbus 2016, w: Rozhlad 66 (2016) 10, s. 24–25
 • Juliana Kaulfürstowa: Płachta pełna hulicowańkow. Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje, Slepo 2015, w: Rozhlad 66 (2016) 2, s. 24–26
 • А. Ф. Журавлев a kolektiw: Этимологический словарь славянских языков 39, Москва 2014, w: Rozhlad 65 (2015) 9, s. 24–26
 • Katja Brankačkec: Distribution und Funktionen von Vergangenheitsformen im älteren Obersorbischen, Frankfurt am Main 2014, w: Rozhlad 65 (2015) 5, s. 29–30
 • Franc Šěn: Serbska poezija 58. zažni romantikarjo, Budyšin 2012, w: Rozhlad 63 (2013) 11, s. 21–22
 • Maćica kulturnu politiku wobjednała, w: Rozhlad 63 (2013) 4, s. 35–36
 • Ivo Pospíšil a kolektiw: Sorabistika. metodologie, zkušenosti a budoucí směřování, Brno 2011, w: Rozhlad 62 (2012) 12, s. 22–23
 • Fabian Kaulfürst: Studije k rěči Michała Frencla, Budyšin 2012, w: Rozhlad 62 (2012) 7/8, s. 51–53
 • Ernst Eichler, Christian Zschieschang: Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße, Stuttgart 2011, w: Rozhlad 62 (2012) 5, s. 29–31
 • Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje, w: Rozhlad 62 (2012) 4, s. 32–33
 • Gerald Stone: The Göda Manuscript 1701, Bautzen 2009, w: Česko-lužický věstník 20 (2010) 7/8, s. 54–55
 • Libuše Hrabová: Stopy zapomenutého lidu. obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice 2006, w: Rozhlad 58 (2008) 6, s. 213–215
 • 275 lět serbska biblija, w: Slavia 73 (2004) 1, s. 108–109
 • Timo Meškank: Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče, Berlin 2001, w: Česko-lužický věstník 11 (2001) 7/8, s. 52–53

Přełožk
 • Pětr Janaš: Dolnosrbská mluvnice, Praha 2011, 306 s.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN