helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Informacije wo hornjoserbskim tekstowym korpusu

Hornjoserbski tekstowy korpus je zběrka hornjoserbskich tekstow za korpusowe rešerše, wón ma w prěnim rjedźe słužić za linguistiske přepytowanja, móže pak tež za stawiznarjow, wjesnych chronistow a druhich zajimcow wužitny być.
Hornjoserbski tekstowy korpus wobsahuje publicistiske, beletristiske, nabožne a wědomostne teksty něhdźe wot połojcy 19. lětstotka hač do přitomnosće, zapřijaty je tež rjad słownikow. Wón ma tuchwilu někak 44 milionow tokenow (běžnych słownych formow). Digitalna zběrka tekstow je nastała w zhromadnym dźěle rěčespytneho wotrjada Serbskeho instituta a Serbskeje centralneje biblioteki. Najwjetši podźěl matej w hornjoserbskim tekstowym korpusu publicistika (57 %) a beletristika (23 %). Wjac hač połojca tekstow pochadźa z najmłódšeho časa po politiskim přewróće 1989/1990 (54 %). Dźakowano zrěčenju z Ludowym nakładnistwom Domowina a Rěčnym centrumom WITAJ smy móhli wobšěrnu zběrku aktualnych tekstow za rešeršowanje spřistupnić. Při wužiwanju korpusa maja so tuž awtorske prawa wobkedźbować.
Dźěl tekstow předleži w historiskim prawopisu (hlej prawopisne warianty ). To potrjechi w zasadźe poměrnje mały dźěl tekstow z 19. lětstotka, pisanje kh za dźensniše ch na spočatku morfemow a mjechke ŕ pak namakatej so tež hišće w tekstach nastatych do lěta 1945. Teksty su so z wulkeho dźěla z programami za OCR začitali a njejsu falowaceho personala dla dokorigowane, tohodla dyrbi so zdźěla ze zmylkami ličić. W Hornjoserbskim tekstowym korpusu móže so z pomocu regularnych wurazow pytać.
Žórła hornjoserbskeho tekstoweho korpusa
Bio5_6Biologija plus. Gymnazij. Lětnik 5/6 / Wudałoj Christiane Högermann a Karl Meißner. Zeserbšćił w nadawku Rěčneho centruma WITAJ: Pětr Šołta. Budyšin 2007
Čit02Čitanka 2 / awtorka a zestajerka Wórša Wićazowa. Budyšin 2007
Čit10Čitanka. Dźesaty lětnik. Budyšin 1990
CMS 1848Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1849Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1851Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1853Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1855Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1856Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1858Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1859Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1860Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1861Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1862Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1863Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1864Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1865Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1866Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1867Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1868Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1869Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1870Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1871Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1872Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1873Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1874Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1875Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1876Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1877Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1878Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1879Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1880Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1881Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1982Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1934Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1935Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1936Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CMS 1937Časopis Towarstwa Maćicy Serbskeje
CyblCyblowe suknički. Antologija serbskeje prozy / Wudawaćelka: Ingrid Juršikowa. Budyšin 2008
DserbDołojcne serbojstwo we łužyskich casopisach 1793–1941 / wudała Anja Pohončowa. Budyšin 2007
Domi08Domizna a swět. Srjedźna šula 8. Sakska. W nadawku Rěčneho centruma WITAJ do serbšćiny přełožiłoj Borbora Markowa. Měrćin Wornar. Budyšin 2007
DomaDoma swět. Antologija młodeje prozy. wudał a předsłowo napisał Jurij Koch. Budyšin 1985
HronckaSerbska poezija. Dźěćace hrónčka a źiśece gronka /Zestajał Kito Lorenc. Budyšin 2008
FijalFijałkojty čas. Antologija serbskeje prozy. Budyšin 1996
He08Hesła 2008. Wšědne hesła Ochranowskeje wosady na lěto 2008 / Wudało so w zhromadnym dźěle ze Serbskim ewangelskim towarstwom / Zestajał: Hinc Šołta. Ludowe nakładnistwo Domowina. Budyšin 2007
He09Hesła 2009. Wšědne hesła Ochranowskeje wosady na lěto 2009 / Wudało so w zhromadnym dźěle ze Serbskim ewangelskim towarstwom / Zestajał: Hinc Šołta. Ludowe nakładnistwo Domowina. Budyšin 2008
HronowHronow a druhe powědančka. Zběrka serbskeje prozy 19. lětstotka III. dźěl. Budyšin 1967
KP1911Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1911)
KP1912Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1912)
KP1913Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1913)
KP1914Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1914)
KP1915Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1915)
KP1916Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1916)
KP1917Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1917)
KP1918Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1918)
KP1919Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1919)
KP1920Katholski Posoł. Ludowy časopis. wudawany wot towaŕstwa Cyrilla a Methodija w Budyšinje. 49. lětnik (1920)
KP2007Katolski Posoł. Časopis katolskich Serbow. Załoženy 1863. Wudawa Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.. lětnik 2007
KP2008Katolski Posoł. Časopis katolskich Serbow. Załoženy 1863. Wudawa Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.. lětnik 2008
KP2009Katolski Posoł. Časopis katolskich Serbow. Załoženy 1863. Wudawa Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.. lětnik 2009
KP2010Katolski Posoł. Časopis katolskich Serbow. Załoženy 1863. Wudawa Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.. lětnik 2010
Lp95_1Lětopis. 42 (1995) 1
Lp96_1Lětopis. 43 (1996) 1
Lp97_1Lětopis. 44 (1997) 1
Lp98_1Lětopis. 45 (1998) 1
Lp99_1Lětopis. 46 (1999) 1
Lp01_1Lětopis. 48 (2001) 1
Lp02_1Lětopis. 49 (2002) 1
Lp03_1Lětopis. 50 (2003) 1
Lp95_2Lětopis. 42 (1995) 2
Lp96_2Lětopis. 43 (1996) 2
Lp97_2Lětopis. 44 (1997) 2
Lp98_2Lětopis. 45 (1998) 2
Lp99_2Lětopis. 46 (1999) 2
Lp01_2Lětopis. 48 (2001) 2
Lp02_2Lětopis. 49 (2002) 2
LpW99Lětopis. Wosebity zešiwk 1999
LudpowLudowi powědarjo. Mašinopis. Serbski institut. Ze zawostajenstwa Frida Michałka. wokoło 1960
Luz 1882Łužica. Měsačnik za zabawu a powučenje
Luz 1883Łužica. Měsačnik za zabawu a powučenje
MarjaMarja abo Wjelk w kralowskej holi. Zběrka serbskeje prozy 19. lětstotka / Zběrku zestajał. zawodne słowa. noticy wo awtorach a słownik je spisał dr. J. Młynk. Budyšin 1964
Mserb04Moja serbšćina 4. Wučbnica za serbšćinu w 4. lětniku w dwurěčnych serbsko-němskich rjadownjach / awtorka Annett Dźědźikowa. Budyšin 2007
Nab07Nabožina 7/8. Dźěłowy zešiwk za katolsku nabožinu w 7. a 8. lětniku na serbskich srjedźnych šulach a na Serbskim gymnaziju / Awtorka Birgit Bělkowa. Budyšin 2007
NpowNowe powědki wo nas. Ludowe nakładnistwo Domowina. Budyšin 1972
NBSNowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow/ red. Jan Šołta. Budyšin 1984
NZSwjate Pismo Noweho Zakonja. Budyšin 1966
Pater1Paternoster. Teksty młodych awtorow 1. Budyšin 2003
Pater3Paternoster. Teksty młodych awtorow 3. Budyšin 2008
Plo2007Płomjo. Serbski časopis za dźěći. lětnik 2007
Plo2008Płomjo. Serbski časopis za dźěći. lětnik 2008
Plo2009Płomjo. Serbski časopis za dźěći. lětnik 2009
PB1996Pomhaj Bóh. Časopis ewangelskich Serbow. lětnik 46 (1996)
PTSłPomocny terminologiski słownik. Němsko-serbski. Berlin 1957
SSP3Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945–1990. Zběrnik. Budyšin 1994 (Spisy Serbskeho instituta 5)
Recu02Rěču serbsce 2. Wučbny material za serbsce wuknjacych. Lehrmaterial zum Erwerb der sorbischen Sprache / Awtorki: Angela Langerowa. Hilža Nukowa. Brigita Šramina. Budyšin 2007
Recu01Rěču serbsce 1. Wučbny material za serbsce wuknjacych. Lehrmaterial zum Erwerb der sorbischen Sprache / Awtorki: Angela Langerowa. Hilža Nukowa. Brigita Šramina. Budyšin 2007
R1990Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 40 (1990)
R1991Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 41 (1991)
R1992Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 42 (1992)
R1993Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 43 (1993)
R1994Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 44 (1994)
R1995Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 45 (1995)
R1996Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 46 (1996)
R1997Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 47 (1997)
R1998Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 48 (1998)
R1999Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 49 (1999)
R2000Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 50 (2000)
R2001Rozhlad. Časopis za serbski kulturu. lětnik 51 (2001)
SN2005/1Serbske Nowiny 2005 (januar-měrc)
SN2005/2Serbske Nowiny 2005 (apryl-junij)
SN2005/3Serbske Nowiny 2005 (julij-september)
SN2005/4Serbske Nowiny 2005 (oktober-december)
SN 2006/1Serbske Nowiny 2006 (januar-měrc)
SN 2006/2Serbske Nowiny 2006 (apryl-junij)
SN 2006/3Serbske Nowiny 2006 (julij-september)
SN 2006/4Serbske Nowiny 2006 (oktober-december)
SN 2007/1Serbske Nowiny 2007 (januar-měrc)
SN 2007/2Serbske Nowiny 2007 (apryl-junij)
SN 2007/3Serbske Nowiny 2007 (julij-september)
SN 2007/4Serbske Nowiny 2007 (oktober-december)
SN 2008/1Serbske Nowiny 2008 (januar-měrc)
SN 2008/2Serbske Nowiny 2008 (apryl-junij)
SN 2008/3Serbske Nowiny 2008 (julij-september)
SN 2008/4Serbske Nowiny 2008 (oktober-december)
SN 2009/1Serbske Nowiny 2009 (januar-měrc)
SN 2009/2Serbske Nowiny 2009 (apryl-junij)
SN 2009/3Serbske Nowiny 2009 (julij-september)
SN 2009/4Serbske Nowiny 2009 (oktober-december)
SN 2010/1Serbske Nowiny 2010 (januar-měrc)
SN 2010/2Serbske Nowiny 2010 (apryl-junij)
SN 2010/3Serbske Nowiny 2010 (julij-september)
SN 2010/4Serbske Nowiny 2010 (oktober-december)
SadknSsadowa knižka. Wudata wot klukschanskeho rataŕskeho towaŕstwa psches jeho ßadowu dźjelbu. W Budyschini 1851
MatSćenje po swjatym Mateju. Budyšin 1960
SerbSerbšćina / redaktor naukowy Helmut Faska (Najnowsze dzieje języków słowiańskich). Opole 1998
Pr2002Serbska protyka 2002/ red. Alfons Frencl. Budyšin 2001
Pr2003Serbska protyka 2003/ red. Alfons Frencl. Budyšin 2002
Pr2008Serbska protyka 2008/ red. Alfons Frencl. Budyšin 2007
Ssul2007Serbska šula. 60. lětnik (2007)
Ssul2008Serbska šula. 60. lětnik (2008)
Ssul2009Serbska šula. 60. lětnik (2009)
BajSerbske ludowe bajki. Berlin 1955
PowSerbske powěsće. Wuběr za dźěći. 2.. přehladany nakład. Budyšin 2003
SH1886Serbski hospodar. Časopis za serbskich hospodarjow w Hornjej a Delnjej Łužicy. 6. lětnik (1886)
SH1887Serbski hospodar. Časopis za serbskich hospodarjow w Hornjej a Delnjej Łužicy. 7. lětnik (1887)
SH1888Serbski hospodar. Časopis za serbskich hospodarjow w Hornjej a Delnjej Łužicy. 8. lětnik (1888)
SH1889Serbski hospodar. Časopis za serbskich hospodarjow w Hornjej a Delnjej Łužicy. 9. lětnik (1889)
SH1890Serbski hospodar. Časopis za serbskich hospodarjow w Hornjej a Delnjej Łužicy. 10. lětnik (1890)
LekcSerbski lekcionar. Bibliske čitanja na Božich słužbach a kemšacy porjad. Budyšin 1997
SloAZWot A do Ž. Słowničk za zakładnu šulu. Awtorce: Angela Langerowa. Borbora Šołćina. Budyšin 2007
SP 2006Swjate Pismo Stareho a Noweho Zakonja. Budyšin 2006
Staw07Wotkrywać a rozumić 7. Wučbnica stawiznow za Saksku / w nadawku RCW přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa. Budyšin 2007
TermbioJan Šołta. Terminologija za předmjet biologija. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Budyšin 1995
TermcheTomaš Pawlik. Terminologija za předmjet chemija. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Budyšin 1998
TermdomRejza Korjeńkec. Terminologija za předmjet domiznowěda a wěcna wučba. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Za zakładnu šulu. Budyšin 1996
TermfyzJan Korjeńk. Terminologija za předmjet fyzika. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. 2. nakład. Budyšin 1995
TermgeoHilža Mehrowa. Beata Pawlikowa. Terminologija za předmjet geografija. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. 2.. rozšěrjeny nakład. Budyšin 1996
TermhuChrysta Meškankowa. Terminologija za předmjet hudźba. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Budyšin 1997
TermmatLucija Kuškec. Terminologija za předmjet matematika. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Za zakładnu šulu. Budyšin 1996
TermnabRafael Ledźbor. Gerat Wornar. Terminologija za předmjet nabožina. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Budyšin 1998
TermrucPawoł Rota. Terminologija za předmjet ručne dźěło. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Budyšin 1997
TermsocKonrad Lipič. Terminologija za předmjet socialnowěda. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Budyšin 1995
TermstaLudwig Zahrodnik. Terminologija za předmjet stawizny. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko-němsce. Budyšin 1995
Geo07Terra. Geografija 7 / w nadawku RCW přełožili Ludwig Zahrodnik. Měrćin Strauch. Achim Kowar. Budyšin 2007
Geo05Terra. Geografija 5. Sakska. Přeł. Borbora Markowa; Achim Kowar. Budyšin 2005
Geo06Terra. Geografija 6. Sakska. Přeł. Achim Kowar. Budyšin 2006
Geo08Terra. Geografija 8. Gymnazij Sakska. Přeł. Ludwig Zahrodnik; Achim Kowar. Budyšin 2008
Geo09Terra. Geografija 9. Gymnazij Sakska. Přeł. Ludwig Zahrodnik; Borbora Markowa. Budyšin 2009
Geo10Terra. Geografija 10. Gymnazij Sakska. Přeł. Ludwig Zahrodnik; Wórša Šołćic. Budyšin 2009
TřilětaTři lěta w Ruskej. Zběrka serbskeje prozy 19. lětstotka. II. dźěl. Budyšin 1966
NanMaWidźu nana. widźu mać. Swójbne dopomnjenki. Ludowe nakładnistwo Domowina. Budyšin 2007
WobrWobraz ze skibami. Antologija serbskeje prozy. Budyšin 2001
DurjeWočinjene durje. Basnje a powědančka Róžeńčan kružka pisacych/ wudał Beno Budar. Budyšin 2003
WosWosadnik. Modlitwy a kěrluše za katolskich Serbow. Budyšin 1977
Wuhl2Wuhladko 2. Literarny almanach. Budyšin 2001
Wuhl3Wuhladko 3. Literarny almanach. Wudawaćelka: Róža Domašcyna. Budyšin 2002
LabAnja Pohončowa. Jana Šołćina. Sonja Wölkowa. Z labyrinta serbšćiny. Bjesady wo rěči / cyłkowna redakcija Sonja Wölkowa. Budyšin 2009
HappyŽadyn happy-end. Zběrka lyriki a krótkeje prozy. Budyšin 2001
ZatajZatajena njeprawda. Politisce přesćěhani w Serbach mjez 1945 a 1989 / Zestajał a zawod napisał Michał Nuk. Budyšin 2004
BamSergio Bambarén: Sonjacy delfin. Magiske pućowanje k sebi samomu. Originalny titul: The Dolphin. Story of a Dreamer. Sydney 1995 / Z jendźelšćiny přełožiła Claudia Knoblochec. Budyšin 2007
Ćiš1Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 1. Lyrika. Budyšin 1971
Ćiš10Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 10. Listowanje. Budyšin 1975
Ćiš11Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 11. Listowanje. Budyšin 1976
Ćiš12Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 12. Listowanje. Budyšin 1976
Ćiš13Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 13. Listowanje. Budyšin 1978
Ćiš14Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 14. Listowanje. publicistika. registry. bibliografija. zakónčace słowo. Budyšin 1985
Ćiš2Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 2. Lyrika. Budyšin 1969
Ćiš3Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 3. Lyrika. Budyšin 1969
Ćiš4Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 4. Lyrika. Budyšin 1970
Ćiš5Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 5. Lyrika. Budyšin 1977
Ćiš6Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 6. Proza. Budyšin 1972
Ćiš7Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 7. Dramatika. Budyšin 1973
Ćiš8Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 8. Publicistika. Budyšin 1974
Ćiš9Jakub Bart-Ćišinski. Zhromadźene spisy. Zwjazk 9. Publicistika. Budyšin 1974
Bes1Katrin Beserec. Vineta. Město wuhnatych. Budyšin 2008
Radl1Mikławš Bjedrich . Bethlehemske dźěćatko a druhe legendy. W Budyšinje 1916 (Serbska knihownja čo. 6)
Radl2Mikławš Bjedrich-Radlubin. Legendy a druhe powědančka. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 1)
Radl3Mikławš Bjedrich-Radlubin. I. Plista. Žortna bjesada. II. Ducy z kowarnje. Humoristiski wobraz. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 4)
Radl4Mikławš Bjedrich . Stara jabłučina a druhe powědančka. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 3)
Radl5Mikławš Bjedrich-Radlubin. Zjebani kwasarjo. Powědančka a humoreski wubrał. zrjadował a dosłowo spisał dr. J. Młynk. Budyšin 1971
Bog1Wilhelm Bogusławski. Michał Hórnik. Historija serbskeho naroda. Budyšin 1884
Brank3Achim Brankačk. Intendant wjesołych serbskich wobličow. Žiwjenski wobraz Jana Krawca (1902–1986). Budyšin 2008
Brank1Achim Brankačk. Listowanje Bjarnata Krawca z Arnoštom Muku. Měranku Lešawic a Michałom Nawku. Budyšin 2001 (Lětopis 48. Wosebity zešiwk)
Brank2Achim Brankačk. Žiwjenje je dźěło – wotpočink je mrěće. Stawizna Bjarnata Krawca. Z jeho žiwjenjopisa. listow. rozprawow a swědstwow rowjenkow zestajena a wudospołnjena. Budyšin 1999
Brě1Jurij Brězan. Basnje. Budyšin 1980 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach 9. zwjazk)
Brě2Jurij Brězan. Christa. Trix. Robert a Sabina. Budyšin 1966 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach. 2. zwjazk)
Brě11Jurij Brězan. Čorny młyn. Budyšin 1968
Brě3Jurij Brězan. Feliks Hanuš. 1. dźěl. Budyšin 1968 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach. 4. zwjazk)
Brě4Jurij Brězan. Feliks Hanuš. 2. dźěl. Budyšin 1968 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach. 5. zwjazk)
Brě5Jurij Brězan. Feliks Hanuš. 3. dźěl. Budyšin (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach. 6. zwjazk)
Brě12Jurij Brězan. Habakuk. Budyšin 2004
Brě6Jurij Brězan. Krabat. Budyšin 1976 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach. 8. zwjazk)
Brě10Jurij Brězan. Nawrót do Krakowa. Budyšin 1966
Brě7Jurij Brězan. Rokotowy kerk. Powědki a přilopki. Budyšin 2002
Brě8Jurij Brězan. Stara Jančowa. Budyšin 1965 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach. 1. zwjazk)
Brě9Jurij Brězan. Stary nan. Budyšin 1982 (Zhromadźene spisy w jednotliwych wudaćach. 10. zwjazk)
BuBen1Ben Budar. Ja kocor Stani. Budyšin 1983
BuBeno3Beno Budar. Cowboy Tom abo dyrdomdej ze zaka. Budyšin 1995
BuBeno1Beno Budar. Mjez nami prajene. Budyšin 1989
BuBeno2Beno Budar. W susodstwje makrelow. Budyšin 1979
BuBeno4Beno Budar. Wokomiki słónca. Basnje a přebasnjenje 1996–2001. Budyšin 2005
Buk1Jakub Buk. Serbske přisłowa a přisłowne prajidma. w: ČMS 6/7(1853–54). s. 112–125; Jakub Buk. Serbske přisłowa a přisłowne prajidma. w: ČMS 9/10(1856–57). s. 41–53; J Buk. H Zejler. Dalše sto serbskich přisłowow a přisłownych prajidmow. w: ČMS 15(1862). s. 21–26
Casp1Lěcźkecźanski stary wucžeŕ a jeho ßyn. Powjedańcžko s tsizycźilětneje wójny wot K. H. Kasparija. něhdy fararja w Mnichowje. Na ßerbski pschełožił A Sykora. faraŕ w Ssmilnej. W Budyschinje 1893
Černy1Adolf Černý. Serbske wobrazki / přełožił a zawod napisał Ota Wićaz. Wušłe w Praze 1890. Wozjewjene w „Dom a swět” 1923. znowa w SN 2(25.2.-5.5.1992)
Čorn1Jěwa-Marja Čornakec. Hołbik čornej nóžce ma. Powědki. Budyšin 1999
Čorn4Jěwa-Marja Čornakec: Kak je myška płuwać nawuknyła. Ludowe nakładnistwo Domowina. Budyšin 2007
Čorn5Jěwa-Marja Čornakec. Kak je žabka Šlapka spěšnje skakać nawuknyła / Ilustrował Günter Wongel. Budyšin 2008
Čorn3Jěwa-Marja Čornakec. Matej w štwórtej dimensiji. Budyšin 1996
Čorn2Jěwa-Marja Čornakec. Myška w mróčelach. Budyšin 2001
Cyž1Jan Cyž: Ćernje na puću do swobody. Dopomnjenki wot nowembra 1944 do kónca lěta 1945. Budyšin 1985. 2. nakł.
Cyž2Jan Cyž: Hdyž so młody na puć podaš. Dopomnjenki z časa dźěćatstwa a młodosće hač do apryla 1926. Budyšin 1983
Cyž3Jan Cyž: W tlamje ječibjela. Dopomnjenki na lěta 1926 do 1944. Budyšin 1984
Dobr1Jan Dobrucký. Wopomnjeńki. Ze swojeho žiwjenja. Budyšin 1913
DomR1Róža Domašcyna. Balonraketa. Ekobajka / Wudawaćelka: Christiana Piniekowa. Budyšin 2008 (Serbska dźiwadłowa zběrka; 9)
Dom1Romuald Domaška. Wokoło stareho młyna. Powědančka a wobrazki. wudospołnił. zrjadował a dosłowo spisał dr. Jurij Młynk. Budyšin 1969
GrojM1Marko Grojlich. Mjez horami a holu. Budyšin 1998
GrojP1Pawoł Grojlich. Lěta ćmy a nadźije. Budyšin 1989
GrojP5Pawoł Grojlich. Lěto wjesneho hólca. Budyšin 1981
GrojP3Pawoł Grojlich. Młode lěta wjesneho hólca. Budyšin 1986
GrojP4Pawoł Grojlich. Mój přećel Pusij. Budyšin 1988
GrojP2Pawoł Grojlich. Na wsy a za wsu. Dopomnjenki roboćanskeho hólca. Budyšin 1962
Gru1Sven Grunert. Fetzer. Čwak młodosće. Dźiwadłowa hra / za režiju spřihotował Micha Lorenc. do serbšćiny přenjesłoj Beno Budar. Jan Budar. Budyšin 2007
Hajd3Lubina a Dušan Hajduk-Veljković. Wurywanki. Serbska dźiwadłowa zběrka 6. Wudawaćelka: Christiana Piniekowa. Budyšin 2001
Hajd1Lubina Hajduk-Veljkovićowa: Juliana. Ludowe nakładnistwo Domowina. Budyšin 2007
Hajd2Lubina Hajduk-Veljkovićowa. Pola.androidow. scenario comica. 2007
Haj1Feliks Hajna. Ow. tajkele rawsy. Wuběrk powědančkow a basnjow za dźěći. Budyšin 1978
Hál1V Hálek. Wječorne pěsnje (1858.) / Z čěšćiny wubrał a přełožił Adolf Černý. Budyšin 1888
Haš1Michał Haška. Marja abo Wjelk w kralowskej holi. Novelka. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 5)
Hev1Daniel Hevier. Krajina Agord/ Ze słowakšćiny přełožiłoj Měrana Cušcyna a Marja Krawcec. Budyšin 1999
Hose1Serbski přisłowny leksikon. Sorbisches Sprichwörterlexikon / Hrsg. von Susanne Hose. Budyšin 1996
Iselt1Richard Iselt. Bitwa w serbskej korčmje. Powědančka. Budyšin 1962
Iselt2Richald Iselt. Z brěmješka dopomnjenkow. Budyšin 1951
Jak1Józef Jakubaš. Serbski lěs. krasny raj. Łužica 32 (1913). s. 26-27. 33-34. 41-42. 49-51. 57-58. 65-66
JenčSłNěmsko-hornjoserbski słownik. Deutsch-obersorbisches Wörterbuch. Spisali Helmut Jenč. Frido Michałk. Irena Šěrakowa. I. A–K. Budyšin 1989. II. L–Z. Budyšin 1991
NoleksHelmut Jenč. Anja Pohončowa. Jana Šołćina. Hornjoserbsko-němski słownik noweje leksiki. Budyšin 2006
SSP1Rudolf Jenč. Stawizny serbskeho pismowstwa. 1. dźěl. Budyšin 1954
Jir1Alois Jirásek: F. L. Věk / Zeserbšćiła: Marja Kubašec. Nakład Domowiny Budyšin 1957
Jur1erwjenawka a druhe bajki. Bajki bratrow Grimm zasopowědała Mónika Jurkowa. rysowała Gudrun Lenz. Budyšin 2007
Klic1Dźiwotworny kłobuk. Wjeselohra wot V. K. Klicpery. Přełožił a za serbske jewišćo připrawił Jakub Šewčik. W Budyšinje 1914 (Serbska knihownja čo. 2)
Kmj1Pawoł Kmjeć. Pawoł Grojlich. Z wusadnym za blidom. Budyšin 1963
Koch8Jurij Koch. Golo a Logo. Budyšin 1990
Koch9Jurij Koch. Honač Jurko z čerwjenym pjerom. Budyšin 1993
Koch1Jurij Koch. Koče slěbro. Wjesoły dyrdomdejski roman za młodych ludźi. Budyšin 2000
Koch10Jurij Koch. Měrćinowy Miksmaks z myšacym motorom. Budyšin 1988
Koch2Jurij Koch. Mjez sydom mostami. Budyšin 1968
Koch13Jurij Koch. Na kóncu dnja. Powědančko. Budyšin 2008
Koch3Jurij Koch. Nawrót sonow. Budyšin 1983
Koch11Jurij Koch. Pintlašk a złote jehnjo. Budyšin 1983
Koch4Jurij Koch. Pućowanje k ranju. Budyšin 1969
Koch12Jurij Koch. W pěsku steji nowa wjeska. Budyšin 1991
Koch5Jurij Koch. Wišnina. Nowela. Budyšin 1984
Koch6Jurij Koch. Wosamoćeny Nepomuk : lubosćinske powědančka. Budyšin 1978
Koch7Jurij Koch. Wšitko štož ja widźu. 2. nakład Budyšin 1992
Kola2Cyril Kola. Puće z doliny (Krótkoroman). Nd 42(28.09.1988)230 – 43(13.02.1989)37
Kola1Cyril Kola. Róža. Powědančko z njedawneho časa. 2.. přehladane wudaće. Budyšin 1971
Krasz1J. I. Kraszewski: Hrabina Kozelska / Zeserbšćił Anton Nawka. Nakład Domowiny Budyšin 1956
KralSłJurij Kral. Serbsko-němski Słownik hornjołužiskeje rěče. Budyšin 1927
Krc3Křesćan Krawc. Pyrpalenje. Powědančka a skicy. Budyšin 1975
Krc2Křesćan Krawc. Što wot nas wostanje? Hłosy burow. Budyšin 1991
Krc1Křesćan Krawc. W delanach na Katyrnu. Ze žiwjenja w ratarskej kooperaciji Sorabija nazymu 1973. Budyšin 1979
Krc4Křesćan Krawc. Wočakńmy nalěćo. Roman. Budyšin 1989
Krž1Jurij Krawža. Ikarus pod módrym njebjom : powědančka. Budyšin 1982
Krž2Jurij Krawža. Módre listy. Budyšin 1962
KubWo1Jurij Kubaš-Worklečan. Zabyty nóž a druhe powědančka. Budyšin 1978
KubM1Marja Kubašec. Alojs Andricki. Budyšin 1967
KubM2Marja Kubašec. Bosćij Serbin. Historiski roman. Prěni dźěl. Budyšin 1963
KubM3Marja Kubašec. Bosćij Serbin. Historiski roman. Druhi dźěl. Budyšin 1964
KubM4Marja Kubašec. Bosćij Serbin. Historiski roman. Třeći dźěl. Budyšin 1965
KubM5Marja Kubašec. Koło časow. Wuběrk powědančkow. 2. přehladane a skrótšene wudaće. Budyšin 1968
KubM6Marja Kubašec. Lěto wulkich wohenjow. Prěni dźěl. Budyšin 1970
KubM7Marja Kubašec. Ptače worakawstwa a druhe powědančka. Budyšin 1970. 3. nakład 1987
KubM8Marja Kubašec. Wanda a druhe powědančka. Budyšin 1962
Lajn1Jan Lajnert. Žana chójna přewysoka. Dopomnjenki z dźěćacych lět. Budyšin 1963
Libs1Domaša Kempenskeho štwore knihi wo KROČENJU ZA KHRYSTUSOM Z nowa do serbskeje rěče přełožił Jurij Libš. Budyšin 1922
LorKi1Serbska poezija 7. Kito Lorenc / wudał: Kito Lorenc. Budyšin 2008
LorZa1Jakub Lorenc-Zalěski. Serbscy rjekowje. Zběrka wubranych spisow. Berlin 1957
Mal1Pětr Malink. Nócny pacient. Dźiwadłowa hra ze zašłosće a přitomnosće. Budyšin 1967
BibdźěćiBiblija we wobrazach a stawiznach. Zasopowědała Anna E. Marks / Ilustrowała Brigitte Smith / Přełožił Gerat Wornar. Budyšin 2008
Met1Měrka Mětowa. Škleńčane dny. Powědki. Budyšin 2002
Met2Měrka Mětowa. Skónčnje 14. Za Sofiju a Andreja. Budyšin 2008
Mic1Achim Mič. Njebjesam blisko. Z dźenika serbskeho alpinista / Do hornjoserbšćiny přełožił Alfred Měškank. Budyšin 2008
MjenRudolf Mjeń. Serbska poezija. čo. 53. Budyšin 2007
Mły3Marja Młynkowa. Nóc w šuli. Powědančka za dźěći čitataj Gabriela Marija Šmajdźina a Měrko Brankačk (słuchokniha). Budyšin 2008
Mły1Marja Młynkowa. Zhromadźene spisy 1. Powědančka a drobna proza. Budyšin 1994
Mły2Marja Młynkowa. Zhromadźene spisy 2. Dny w dalinje. Budyšin 1994
NawA1Anton Nawka. Kubło pod worješinu. Budyšin 2003
NawA2Anton Nawka. Pod wopačnej flintu. Budyšin 1964
NawA3Anton Nawka. Pod wopačnej łopaču. Budyšin 1961
NawM1Michał Nawka. Na běrnach. Powědančka a skicy. Budyšin 1965. 2. nakład 1983
NawM2Michał Nawka. Na wsy za wsu. Knižka z wobrazkami.. Budyšin 1925
Nedo1Paul Nedo. Sorbische Volksmärchen. Systematische Quellenausgabe mit Einführung und Anmerkungen. Bautzen 1956 (Spisy Instituta za serbski ludospyt 4)
Nemc1Božena Němcová. Wowka. Wobrazki z wjesneho žiwjenja. Budyšin 1962. Titul čěskeho originala: Babička. Z čěšćiny přełožiłoj: Hanaróža Völkelowa a Pawoł Völkel
NowK1Jakub Nowak-Kaščanski. Čěski nan a serbski syn. Powědańčko ze stareho časa. W Budyšinje 1916 (Serbska knihownja čo. 9)
MNN1Měrćin Nowak-Njechorński. Hólčik. hólčec. listonoš. Dopomnjenki I. dźěl. Budyšin 1974
MNN2Měrćin Nowak-Njechorński. Mištr Krabat. Powědka wo dušnym serbskim kuzłarju. Budyšin 1954
MNN3Měrćin Nowak-Njechorński. Mjez Wardarom a Jadranom. Pućowanske wobrazki z Juhosłowjanskeje. Budyšin 1970
MNN4Měrćin Nowak-Njechorński. Molerjo. spěwarjo. podróžnicy. Zběrka reportažow a skicow. Budyšin 1961
MNN5Měrćin Nowak-Njechorński. Wot wčerawša na jutřiše. Zběrka reportažow a skicow. Budyšin 1960
Páta1Josef Páta. Lužiskosrbská čitanka. Praha 1920
PfulKřesćan Bohuwěr Pful. Łužiski serbski słownik. Budyšin 1866
Rab1Michał Rab. Serbskeho ludu myslički a nahlady wo serbskej swójbje. Z přisłowow a spěwow wupytał M. R. W. W Budyšinje 1915
RěSł Rězak. Němsko-serbski wšowědny słownik hornjołužiskeje rěče. Deutsch-wendisches encyklopädisches Wörterbuch der oberlausitzer Sprache. Bautzen 1920
Schm1Kak je Bohusław z Dubowina Boha spóznał. Powědańcžko wot Khrystofa Schmida/ Pschełožił J Buk. Druhi wudawk. Budyšin 1887 (= Maćičnych spisow 10.)
SSP4Dietrich Scholze. Stawizny serbskeho pismowstwa 1918–1945. Budyšin 1998 (Spisy Serbskeho instituta 20)
Šěca1K B Šěca. Čłowjek w přirodźe. Budyšin 1959
Šěn1Jurij Šěn. Hišće jónu. hišće raz ... Basnje a pěsnje. dopomnjenki a stawiznički / Zestajił Franc Šěn. Titulna ilustracija Hanka Šěnec. Budyšin 2007
Słod1Jurij Słodenk. Listy ze wsy. Budyšin 1967
Smo11Leopold Haupt. Jan Ernst Smoler. Pjesnički hornych a delnych Łužiskich Serbow. Prjeni dźjel. Grymi 1841. Druhi dźjel. Grymje 1843
Šoł1B Šołta. Kopa směcha. Anekdoty ze serbskeho žiwjenja. 2.. přehladany nakład. Budyšin 1977
Šoł2Beno Šołta. Statok bjez hospodarja. Budyšin 1963
Šre2Bohumila Šretrová. Anonymne listy / Z čěšćiny přełožiła Lora Kowarjowa. Budyšin 1987
Šre4Bohumila Šretrová. Chcu domoj. Biografiski roman wo Jakubje Barće-Ćišinskim / Z čěšćiny přełožiła Lora Kowarjowa. Budyšin 1983
Šre3Bohumila Šretrová: Flincowe złoto / Z čěšćiny přełožił Anton Nawka. Budyšin 1980
Šre1Bohumila Šretrová. Herta. Budyšin 1965
Stach1Angela Stachowa. Halo Kazek. Budyšin 1974
Stach2Angela Stachowa. Nahła zyma. Budyšin 1984
Stach4Angela Stachowa. Sobotu wječor doma.Powědančka. Budyšin 1978
Stach3Angela Stachowa. Vineta. Budyšin 1983
StoSłGerald Stone. Hornjoserbsko-jendźelski słownik. Upper Sorbian-English Dictionary. Budyšin 2002
Syk1A Sykora. Bože dźěcźo. Tsi wobrasy s młodoscźe nascheho Sbóžnika. W Budyschinje 1883
Syk2August Sykora. W Malešecach před sto lětami. Dopomnjenja stareho serbskeho fararja. W Budyšinje 1936 (Serbska ludowa knihownja čo. 33)
Syk3A . Wschelkori ßwědzy. W Budyschinje 1897
TreiManuela Treitmeier. Hody. jutry. kermuša. Swjedźenje w běhu cyrkwinskeho lěta / Do serbšćiny přełožiła Marka Budarjowa. Serbske wosebitosće a swjedźenje dodałoj Marka Budarjowa a Siegfried Albert. 2. nakład přehladał Gerat Wornar. Budyšin 2007
Verne1Jules Verne: Předźiwne dyrdomdeje knjeza Antifera. Budyšin 1979. Titul francoskeho originala: Mirifiques aventures de maître Antifer. Z francošćiny přełožił Albert Wawrik
Völ1Pawoł Völkel. ... a waše dźěći budu syroty. Budyšin 1966
VölSłPawoł Völkel. Hornjoserbsko-němski słownik. Obersorbisch-deutsches Wörterbuch. Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče. 4.. sylnje předźěłany a rozšěrjeny nakład. Budyšin 1981
Wa1Měrćin Wałda. Nałožki nalěća. Budyšin 1996
Wa2Měrćin Wałda. Serbske hody. Budyšin 1994
Wał1Za dušu a wutrobu. Zběrka basni a spěwow Jana Wałtarja-Wóslinčanskeho. Z přidawkom pěsni a spěwow Mile Imišoweje rodź. Pfulec podał Ernst Muka. Budyšin 1897
Waw1Albert Wawrik. Za kerkom wólša. Stare serbske powěsće. Budyšin 1982
WićO1Ota Wićaz. Bur Krakora. Kulturnohistoriske powědančka a skicy/ Wubrała. zrjadowała a předsłowo spisała Renata Wěrikowa. Budyšin 1973
WićW1Wórša Wićazowa. Són wo jědlence. Budyšin 2002
WjeJa1Jan Wjela. Wulke přećelstwo. Wobrazki ze žiwjenja Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora. Budyšin 1968
WjeJu3Jurij a Jan Wjela. Bjez prócy a potu njepřińdźeš k złotu. Wobrazki ze žiwjenja Jana Radyserba-Wjele. Budyšin 1965
WjeJu1Jurij Wjela. Pětr z Přišec. Budyšin 1968
WjeJu2Jurij Wjela. Robotow pak njebě kónc. Budyšin 1966
WjeRad1Bitwa pola Budyschina (1813.). Powědańcžko ßerbskemu ludej poskicźił Jan Radyßerb . Budyšin 1891 (= Maćičnych spisow čisło 87)
WjeRad8Jan Radyserb-Wjela. Bitwa pola Budyšina. Budyšin 1971. „Bitwa pola Budyšina” (wubrał. zestajał a dosłowo spisał dr. Jurij Młynk) je 2.. přehladane wudaće titula Jan Radyserb-Wjela »Wuběrk prozy«. Volk und Wissen. Ludowy nakład. Berlin 1956
WjeRad2Jan Manja abo Hdźe statok mój? Powědańcžko se ßerbskich stawisnow nowischeho cžaßa. Spißał Jan Radyßerb . Budyšin 1889 (Maćičnych spisow čisło 83)
WjeRad3Jan Radyserb-Wjela. Metaforiske Hrona abo Přenoški a Přirunanki w rěči Hornjołužiskich Serbow. Budyšin 1905
WjeRad4Jan Radyserb. Nowe Trójniki. Sběrka powědańcžkow. Budyšin 1893
WjeRad5Jan Radyserb-Wjela. Tři sta metaforiskich hronow serbskeje ludoweje rěče. Zezběrał a wułožił Jan Radyserb-Wjela. w: ČMS 54(1901). s. 5–15
WjeRad6Jan Radyserb. Trójniki. Sběrka powědańcžkow. Budyšin 1885
WjeRad7Jan Radyserb. Sabawki. Sswojim lubym Sserbam. Budyschin 1896
ChwalUlrike Wolitz . Gisela Röder. Chwalimy Boha. Kemšaca knižka za dźěći. Budyšin 2007
Wö1Sonja Wölkowa. Gregoriusowe kěrlušowe knižki a jich pozicija mjez najstaršimi hornjoserbskimi rěčnymi pomnikami. Budyšin 2007 (Mały rjad Serbskeho instituta; 10)
WöIv2Anatolij Iwčenko. Sonja Wölkowa. Wo wćipnych Jěwach a nócnych hawronach. Rěčne wobroty za dźěći a staršich. Budyšin 2009
WorSloEdward Wornar. Měrćin Strauch. Jendźelsko-hornjoserbski šulski słownik. English – Upper Sorbian Learner’s Dictionary. Budyšin 2007
Worn1Jan Wornar. Bombi pyta lód. Budyšin 2002
Worn4Jan Wornar. Čapla a Hapla. Bajka z našich dnjow. Budyšin 1969
Worn2Jan Wornar. Dypornak ma ptačka. Budyšin 1974
Worn3Jan Wornar. Wajchtar trubi. 2.. rozšěrjeny nakład. Budyšin 1975
WotWotrow něhdy a dźensa / Ostro im Wandel der Zeit / Wudawaćelej Anja a Měrko Pohončec. Budyšin 2006
Zej8Handrij Zejler. Serbske fabule. Budyšin 1966
Zej1Handrij Zejler. Zhromadźene spisy. Zwjazk I. Lyrika. Budyšin 1972
Zej2Handrij Zejler. Zhromadźene spisy. Zwjazk II. Lyrika. Budyšin 1975
Zej3Handrij Zejler. Zhromadźene spisy. Zwjazk III. Lyrika. Budyšin 1977
Zej4Handrij Zejler. Zhromadźene spisy. Zwjazk IV. Lyrika. Budyšin 1982
Zej5Handrij Zejler. Zhromadźene spisy. Zwjazk V. Fabule a hrónčka. Budyšin 1984
Zej6Handrij Zejler. Zhromadźene spisy. Zwjazk VI. Lyrika. libreto. fragmenty. Budyšin 1987
Zej7Handrij Zejler. Zhromadźene spisy. Zwjazk VII. Publicistika. listowanje. dozběrki. basnje a pěsnje w němskej rěči. přełožki. zakónčace słowo. registry. Budyšin 1996
  
  
  

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN