Blühender Apfelbaum auf einer Streuobstwiese in der Lausitz © SI (2022)
Budyšin
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Choćebuz
+49 355 486448-0
Foto von dr. Richard Bígl

dr. Richard Bígl

wědomostny sobudźěłaćer, Budyšin

e-mail: richard.bigl@serbski-institut.de


Dźěłowe wobłuki

 • ličakowy program prawopisneje kontrole
 • historiska gramatika serbskeje rěče
 • rěčny monitoring


ProjektyVita

 • 1992–1995 bakkalaureatski studij wučerstwa francošćiny za zakładny schodźenk na Karlowej uniwersiće w Praze (UK)
 • 1994–2000 magisterski studij sorabistiki a polonistiki na UK z pobytami na Waršawskej, Jagiellonskej a Lipšćanskej uniwersiće
 • 2000–2001 wudawar internetoweho wudaća srjedźnočěskich “Dźenikow Bohemia”
 • 2001–2004 doktorski studij słowjanskeje filologije na UK z dwuměsačnym pobytom na uniwersiće Lomonosowa
 • 2004 promocija na Ph.D. z disertaciju “Nominalna deklinacija substantiwow pola Jurja Hawštyna Swětlika”
 • 2005–2006, 2008–2011 bibliotekar Słowjanskeje knihownje w Praze
 • 2006–2007 lektor čěšćiny na uniwersiće w Banjej Luce
 • 2011–2013 redaktor kulturneho měsačnika “Rozhlad”
 • 2013–2016 sobudźěłaćer Serbskeje centralneje biblioteki za bibliografiju a digitalizaciju
 • wot junija 2016 wědomostny sobudźěłaćer w rěčespytnym wotrjedźe Serbskeho instituta


Publikacije (wuběr)

Knihi

 • Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby, Praha 2019, 157 s.
 • Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování, Praha 2013, 137 s. (= Acta Universitatis Carolinae, Philologica monographia; CLXVII)

Online-publikacije a online-wuslědki projektow

 • 2021 (projektowa skupina): Ausbau der normativen Datenbasis für die obersorbische Rechtschreibkontrolle (Phase II)
 • 2019 (projektowa skupina): Ausbau der normativen Datenbasis für die obersorbische Rechtschreibkontrolle (Phase I)
 • 2019 (projektowa skupina): Silbentrennungsmodul für die obersorbische Rechtschreibkontrolle

Nastawki

 • K zeserbšćenju wuraza “nachhaltig”, w: Serbske Nowiny, Wuměłstwo a wjace, 21.07.2023, str.1.
 • Sprócniwi bywaju sprócniši njesprócnych, w: Rozhlad 66 (2016) 9, s. 35–36 (Naša rěč)
 • Dvojné a množné číslo bezrodých zájmen v minulosti lužické srbštiny, w: Slavia Occidentalis 65, Poznań 2008, s. 37–44
 • Wuwucowanje sorabistiki na Karlowej uniwersiśe wot powołanja Černego do nastaśa wurědnego stoła, w: Praha a Lužičtí Srbové : sborník mezinárodní vědecké konference, Praha 2005, s. 179–189
 • Katedra nadzwyczajna języka i piśmiennictwa łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933–1939), w: Pro Lusatia 3–4 (2004–2005), s. 50–57
 • Rozeznawanje č a ć w Swětlikowych sćeńskich a spěwarskich, w: Pro Lusatia 3–4 (2004–2005), s. 9–16
 • Nepravopisné reformy lužické srbštiny po druhé světové válce, w: Slavia 73 (2004) 3, s. 263–266
 • Język Margity Heinrichowej, w: Zeszyty Łużyckie 34, Warszawa 2002, s. 72–74
 • Východní Lužice : půlstoletí ve slovanském státě, w: Slovanský přehled LXXXIII (1997) 4, s. 457–464
 • Lužičtí Srbové v okrese Sokolov, w: Česko-lužický věstník VII (1997) 7–8, s. 43
 • Svaz Lužických Srbů v ČSR : místní skupina Sokolov 1947–1950, w: Slovanský přehled LXXXII (1996) 3–4, s. 287–294

Recensije a rozprawy

 • Rec.: Maćica Serbska budźe Wam stajnje dźakowna. Arnošta Mukowe listowanje z bosnisko-chorwatskim přećelom Serbow Josipom Milakovićom so wozjewiło. w: Serbske Nowiny, Wuměłstwo a wjace, 21.04.2023, str.2.
 • Rec.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19, Brno 2018, w: Česko-lužický věstník 30 (2020) 4, s. 54-55
 • Rec.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18, Brno 2016, w: Rozhlad 67 (2017) 7-8, s. 47-49
 • Schlagwort: Wendisch. historische Tondokumente sorbischer/wendischer Kultur, Cottbus 2016, w: Rozhlad 66 (2016) 10, s. 24–25
 • Juliana Kaulfürstowa: Płachta pełna hulicowańkow. Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje, Slepo 2015, w: Rozhlad 66 (2016) 2, s. 24–26
 • А. Ф. Журавлев a kolektiw: Этимологический словарь славянских языков 39, Москва 2014, w: Rozhlad 65 (2015) 9, s. 24–26
 • Katja Brankačkec: Distribution und Funktionen von Vergangenheitsformen im älteren Obersorbischen, Frankfurt am Main 2014, w: Rozhlad 65 (2015) 5, s. 29–30
 • Franc Šěn: Serbska poezija 58. zažni romantikarjo, Budyšin 2012, w: Rozhlad 63 (2013) 11, s. 21–22
 • Maćica kulturnu politiku wobjednała, w: Rozhlad 63 (2013) 4, s. 35–36
 • Ivo Pospíšil a kolektiw: Sorabistika. metodologie, zkušenosti a budoucí směřování, Brno 2011, w: Rozhlad 62 (2012) 12, s. 22–23
 • Fabian Kaulfürst: Studije k rěči Michała Frencla, Budyšin 2012, w: Rozhlad 62 (2012) 7/8, s. 51–53
 • Ernst Eichler, Christian Zschieschang: Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße, Stuttgart 2011, w: Rozhlad 62 (2012) 5, s. 29–31
 • Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje, w: Rozhlad 62 (2012) 4, s. 32–33
 • Gerald Stone: The Göda Manuscript 1701, Bautzen 2009, w: Česko-lužický věstník 20 (2010) 7/8, s. 54–55
 • Libuše Hrabová: Stopy zapomenutého lidu. obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice 2006, w: Rozhlad 58 (2008) 6, s. 213–215
 • 275 lět serbska biblija, w: Slavia 73 (2004) 1, s. 108–109
 • Timo Meškank: Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče, Berlin 2001, w: Česko-lužický věstník 11 (2001) 7/8, s. 52–53

Přełožk

 • Pětr Janaš: Dolnosrbská mluvnice, Praha 2011, 306 s.