helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Pomoc za pytanje w HOTKO

Tu podawaja so někotre pokiwy za najpřihódniše nastajenja pytanskeho programa.
  • Corpus/Korpus – tu ma być wubrany hotko (pod dypkom Foreign language corpora/Cizojazyčné korpusy).
  • Query type/Typ dotazu – w srjedźnym dźělu woknješka móžeće nastajić wašnje pytanja. Za HOTKO móžeće wužiwać prěnjej dwě móžnosći:

Basic/Základní – pytanje dokładnje za zapodanym rjadom pismikow bjez regularnych wurazow a bjez wobkedźbowanja wulko- a małopisanja.
Phrase/Fráze – pytanje z regularnymi wurazami a rozeznawanjom wulkich a małych pismikow.
  • Specify context/Specifikovat kontext – wočini woknješko, w kotrymž móžeće zapodać słowo abo regularny wuraz, kotryž ma resp. nima w konteksće pytaneho słowa abo wuraza stać.
  • Specify query according to the meta-information/Specifikovat dotaz podle metainformaci – wočini lisćinu, w kotrejž móžeće wubrać dźěle korpusa za pytanje, jeli chceće na př. jenož wědźeć hač jewi so někajke słowo tež hižo pola Zejlerja, wuzwoliće jeho w kašćiku "document.author".

Rezultat naprašowanja je konkordanca (jendź. Concordance), w kotrejž je pytane słowo čerwjene wuzběhnjene. Nětko móžeće nakliknyć čerwjene pytane słowo, a deleka pokaza so šěrši kontekst. Hdyž pak nakliknjeće módry sigle žórła na lěwej stronje, pokaza so deleka dokładniše bibliografiske wopisanje.

Nastajenja za napohlad konkordancy

Hdyž kliknjeće na View w meniju, móžeće wubrać warianty za napohlad rezultatoweho woknješka.
  • Kliknjenje na KWIC/Sentence přešaltuje mjez centrěrowanym pytanym słowom a pokazowanjom cyłych sadow.

Hdyž wubjerjeće Attributes, structures and references, móžeće postajić pokazowane metainformacije wo žórłowych tekstach.
  • Tu měło pod References najlěpje nakliknjene być "document.id".

Hdyž wubjerjeće General concordance view options, wotewri so meni za nastajenje
  • ličby naraz pokazowanych přikładowych sadow: Page size,
  • wulkosće konteksta, kotryž so naprawo a nalěwo wot pytaneho słowa sobu pokaza, jeli steji wone srjedźa: KWIC Context size
  • Hóčka w delnim kašćiku (Shuffle) wuskutkuje připadnje měšany rezultat, jeli wona njesteji, su přikłady po žórłach rjadowane.

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN