Wutwar normatiwneje datoweje bazy za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu (BZ, projekt třećich srědkow)

Wot lěta 2009 dźěłaštaj informatikarjej nimopowołansce a zwoprědka na swoju iniciatiwu na hornjoserbskim prawopisnym modulu za Microsoft Office kaž tež Open/LibreOffice. Bazu tworještej hornjoserbski słowoskład, kaž kodifikuje jón Hornjoserbsko-němski prawopisny słownik Pawoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka a nowowuwity morfologiski generator. 2016 su rěčespytnicy Serbskeho instituta definicije fleksiskich klasow morfologiskeho generatora za pronomeny, numeralije a werby zaměrnje přepruwowali a korigowali. Trěbne změny implementowachu so w zhromadnym dźěle z wuwiwarjomaj generatora, Bernhardom Baierom a Witom Bejmakom, do systema. Z tym předležeše kónc 2016 přepruwowana wersija morfologiskeho generatora jako zakład za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu .
Za 2017 je předwidźany nawjazowacy projekt, w kotrymž ma so leksikaliska baza generatora rozšěrić. Zadźěłać maja so dotal jako ekwiwalenty přiwzate hornjoserbske leksemy z nastawaceho němsko-hornjoserbskeho słownika z wobłuka šulskeje terminologije (ca. 15 000 Lexeme) kaž tež serbske ekwiwalenty z Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki . Z tym ma so docpěć polěpšene spóznawanje moderneho hornjoserbskeho słowoskłada přez prawopisnu kontrolu wosebje we wobłuku fachoweho słownistwa a nowšeje leksiki. Zdobom słuži naprawa dalšemu pruwowanju a polěpšenju morfologiskeho generatora přez zapřijeće nowych datow.


Wuslědki

nowa wersija hornjoserbskeje prawopisneje kontrole z dźělenjom złóžkow pod www.soblex.de

Nawod projekta: Dr. habil. Sonja Wölkowa
Na projekće wobdźěleni: Richard Bígl, Bernhard Baier (eksterny)

wulkosć: 0.25 MB