Přinoški k rěčnej kulturje hornjoserbšćiny “Rěčny kućik”

Wot lěta 2002 wuhotuja wobdźěłarki projekta w Serbskim rozhłosu w MDR rěčnokulturnu seriju wusyłanjow “Rěčny kućik”. Přewažnje w formje glosow so tu mj. dr. nowe leksemy popularizuja, rěčne zmylki diskutuja abo pochad słowow a rěčnych wobrotow wujasnjuje. Mjeztym je so někak 200 přinoškow wusyłało a zdźěla tež w interneće wozjewiło. Na nastork Ludoweho nakładnistwa Domowiny je so wuběrk tajkich přinoškow z “Rěčneho kućika” w zběrniku “Z labyrinta serbšćiny” wozjewił, zo by so trajna přistupnosć w ćišćanej formje zmóžniła.

Nawod projekta: Dr. habil. Sonja Wölkowa (hač do 03.2022)
Na projekće wobdźěleni: Anja Pohončowa, Jana Šołćina