Sorabistiska mjenowěda transdisciplinarnje

Hižo 2020 je předchadźacy projekt wo „Stawje a perspektiwach sorabistiskeje mjenowědy“ wulki potencial mjenowědnych temow w transdisciplinarnej perspektiwje wunjesł. Nimo toho pokazachu wšelakore móžnosće za transfer wědy, zdźěla ze zapřijećom wobydlerskeje wědomosće (citizen science). 2021 ma so tute slědźerske polo dale „wuměrić“, zo bychu so konkretne dźěłowe předewzaća wuwili. Tute maja so wot 2022 we wobłuku centralneho předewzaća Digitalneho łužiskeho atlasa serbskeje kultury zwoprawdźić.


Na projekće wobdźěleni: Kito Kśižank