Cover von  Die sorbische Bewegung 1945–1948 zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung

Die sorbische Bewegung 1945–1948 zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung

Pětš Šurman

337 stronow, 2 karće. brošura

ISBN: 978-3-7420-1681-2
Płaćizna: 22,50 €
Lěto wudaća: 1998

Wobsah

W monografiji rysuje so stawizniske wuwiće w lětach 1945-1945 a prócowanje Domowiny wo připóznaće prawow Serbow, dźiwajo na předstawy a aktiwity wšelakich zastupnistwow serbskich zajimow. Prěni raz tematizuje so skutkowanje Słowjanskeho wuběrka, załoženeho w decembru 1945. Wosebity wotrězk wěnuje so wuwiću w Delnjej Łužicy.