Cover von  Die sorbische Bewegung 1945–1948 zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung

Die sorbische Bewegung 1945–1948 zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung

Pětš Šurman

337 stronow, 2 karće. brošura

ISBN: 978-3-7420-1681-2
Płaćizna: 22,50 €
Lěto wudaśa: 1998

Inhalt

W monografiji se pśedstajiju stawizniske wuwiśe wot 1945 do 1948 a procowanja serbskeje organizacije Domowina wo pśipoznaśe pšawow Serbow pod zapśěgnjenim pśedstajenjow a aktiwitow rozdźělnych zastupnistwow zajmow. Prědny raz se pśi tom tematizěrujo statkowanje w decembrje 1945 załožonego Słowjańskego wuběrka. Separatny kapitel jo wuwiśu w Dolnej Łužycy wěnowany.