Sympozij we wobłuku jubilejneho lěta Zejlerja a Kocora

termin: 14.10.2022 14:00 - 17:00 hodź.
Městno zarjadowanja: Serbski muzej Hród 3 02625 Budyšin

Maćica Serbska a Serbski institut přeprošujetej na sympozij we wobłuku jubilejneho lěta Zejlerja a Kocora. Handrij Zejler předstaji so jako “wótc serbskeje poezije” kaž tež jako nowinski redaktor. Rěčespytnej přednoškaj wěnujetej so Zejlerjowej twórbje pod genderlinguistiskim aspektom a rěčnym zjawam basnika hladajo na wotchilenja wot dźensa płaćiweje spisownorěčneje normy. Dalši přednošk staji nowe prašenja w zwisku z Kocorowym hudźbnym tworjenjom a na jeho recepciju.


Program zhromadneho sympozija, dnja 14. oktobra 2022