Wědomostnaj sobudźěłaćerjej/wědomostnej sobudźěłaćerce (ž/m/d) we wotrjedźe Kulturne wědomosće

Wotrjad Kulturne wědomosće při Serbskim instituće Budyšin/Choćebuz pyta w blišim času a pod wuměnjenjom přizwolenja srědkow

dweju wědomostneju sobudźěłaćerjow / dwě wědomostnej sobudźěłaćerce (ž/m/d).

Jedna so wo dwě 0,6-městnje. Regularny dźěłowy čas wučini 24 hodźinow wob tydźeń. Přistajenje je wobmjezowane na tři lěta. Mzda płaći so po TV-L (E13), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Waše nadawki:

Hłowny nadawk je wobdźěłanje inowatiwneho slědźerskeho předewzaća, kotrež zaběra so ze žiwjenskimi wašnjemi we wjacerěčnej Łužicy 20. a 21. lětstotka. W srjedźišću projekta móža rady temy kaž na přikład młodźina, slědźenja k žonam/splaham, subkultury, digitalne kultury, sport, načasne wuměłstwo atd. stać.
Nimo toho wočakuje so zwólniwosć ke koncepcionelnemu a wobsahowemu sobudźěłu w interdisciplinarnym teamje, přednošowanska a publikaciska dźěławosć kaž tež podpěra při planowanju a přewjedźenju wědomostnych zarjadowanjow a při nawabjenju srědkow třećich.

Waš profil:

  • wotzamknjenje wysokošulskeho studija (master abo přirunajomne) abo lěpje promocija na polu duchownych a socialnych wědomosćow
  • funděrowane znajomosće a nazhonjenja we wopisanym slědźerskim konteksće
  • znajomosće na polu serbskeje kultury a stawizny su witane
  • znajomosće hornjo-/delnjoserbšćiny abo druheje zapadnosłowjanskeje rěče su za žórłowy a literarny studij z lěpšinu; wočakuje so zwólniwosć k (dalšemu) přiswojenju serbšćiny
  • samostatne, strukturěrowane wašnje dźěła a zamóžnosć, w teamje dźěłać

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech pósćelu so ze zwučenymi podłožkami a z krótkej projektowej skicu (maksimalnje tři strony) hač do 14. awgusta 2022 přez e-mail (wšitke podłožki w jednej pdf-dataji) do direktorata Serbskeho instituta pod si[at]serbski-institut.de. Tež pozdźišo dochadźace požadanja móža so wobkedźbować, jeli stej městnje hišće wotewrjenej. Požadanske rozmołwy wotměja so najskerje w 35. a 36. kalendrowym tydźenju w Budyšinje. Ewentualne jězbne wudawki so přewzać njemóža.

Pokiw k škitej datow: Ze zapodaćom swojeho prócowanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku požadanskeho procesa. Tute přizwolenje móže so kóždy čas bjez podaća přičin pisomnje abo elektronisce napřećo direktoratej cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k tomu, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym požadanskim procesu hižo wobkedźbować.


pdf wupisanje městna wot 13.06.2022