Pućowaca wustajeńca: “Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918 “

termin: 11.05.2022 - 30.06.2022
Městno zarjadowanja: Státní okresní archiv Mladá Boleslav Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav, Česka republika

Na wernisaži srjedu, dnja 11. meje, w 16:00 hodź. je dr. Jana Piňosová, historikarka w Serbskim instituće, do wustajeńcy zawjedła.

“Swoboda kiwa”, rěka spočatk 1919 z wulkej nadźiju, jako so europska zemjepisna karta po skónčenju Prěnjeje swětoweje wójny znowa rjaduje. Pućowaca taflowa wustajeńca prezentuje wjeršk serbskich narodnych prócowanjow mjez swětowymaj wójnomaj. Při tym stajane prašenja za kolektiwnym samopostajowanjom, za tolerancu a wurunanjom zajimow mjez mjeńšinu a wjetšinu su hač do dźensnišeho aktualne.

Wustajeńca je so spěchowała wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborska, wot Sakskeho statneho knježerstwa, wot Němsko-Čěskeho fonda přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti a wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

dalše informacije a wobrazy

Wotewrjenske časy:

  • wšědny dźeń (pó-pj) a na wuzwolenych sobotach (21.5., 4.6. a 21.6.) přeco wot 8.30 hač do 15.00 hodź.

Čěske připowědźenje:

Výstava o Lužických Srbech ve Státním okresním archivu Mladá Boleslav

Ve středu 11. května v 16 hodin bude ve výstavní síni Státního okresního archivu na mladoboleslavském hradě slavnostní vernisáží zahájena výstava “Svoboda na dosah ruky. Lužičtí Srbové a menšinová otázka po roce 1918”. Expozici připravenou zaměstanci Lužickosrbského institutu v Budyšíně obohatí exponáty ze sbírek mladoboleslavského archivu, které připomínají bohaté tradice kontaktů s Lužickými Srby v našem regionu, především v prvorepublikovém období, kdy byla Mladá Boleslav po Praze nejvýznamnějším střediskem styků s Lužickými Srby v tehdejším Československu. – Výstava bude volně přístupná každý všední den a dále o sobotách 21. května, 4. června a 21. června vždy od 8:30 do 15 hodin.