Wupisanje dźěłoweho městna: Wědomostno-techniska asistenca (m/ž/d) za kulturnowědomostny wotrjad

Serbski institut pyta k najblišemu terminej

wědomostno-technisku asistencu (m/ž/d) za kulturnowědomostny wotrjad

Serbski institut je zwonkauniwersitne interdisciplinarne slědźenišćo z něhdźe 70 sobudźěłaćerjemi/sobudźěłaćerkami na dwěmaj městnomaj (Budyšin a Choćebuz). Wón přeslědźuje rěč, kulturu a stawizny Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zańdźenosći a přitomnosći. Integralnej wobstatkaj instituta stej Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Waše nadawki:

 • powšitkowne nadawki w sekretariaće
 • organizowanje kaž tež přihotowanje zakónčace wobstaranje posedźenjow a zarjadowanjow
 • podpěra wotrjadneho wjednistwa při administratiwnych a organizatoriskich naležnosćach
 • podpěra wotrjada při wědomostnych rešeršach a wědomostnym předźěłanju datow
 • podpěra při zjawnostnym dźěle wotrjada

Wočakujemy:

 • nazhonjenja z běrowskimi dźěłami
 • pisomne a ertne wobknježenje hornjo- abo delnjoserbšćiny
 • wěste wobchadźenje z rozšěrjenymi programami we wobłuku office
 • teamakmanosć a komunikaciska kompetenca
 • samostatne a strukturěrowane wašnje dźěła kaž tež wysoka měra organizaciskeje kmanosće

Poskićamy:

 • wšelakore, wotměnjawe dźěłowe polo
 • dźěławosć w motiwowanym, šěroko nastajenym a wjacerěčnym teamje
 • móžnosće dalšeje kwalifikacije

Dźěłowe městno je Budyšin. Jedna so najprjedy wo na dwě lěće wobmjezowane městno z podźělnym dźěłowym časom (25 hodźinow wob tydźeń). Sćěhowace podlěšenje je móžne a so požadane. Mzda płaći so při předleženju wosobinskich wuměnjenjow hač do TV-L E6.

Waše požadanje pósćelće prošu najpozdźišo hač do 29.2.2024 z trěbnymi podłožkami w digitalnej formje (e-mejlka z jeničkim přiwěškom w formaće pdf) do direktorata Serbskeho instituta na adresu si@serbski-institut.de.

Serbski institut spěchuje powołanske runostajenje žonow a muži a zasadźuje so za zjednoćomnosć powołanja a swójby. Tohodla su žony wosebje namołwjene so powabić. Na wosebite wobkedźbowanje ćežko zbrašenych při jenakej kwalifikaciji so dźiwa.

Pokiw k škitej datow: Ze zapodaćom swojeho prócowanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju procesa požadanja. Tute přizwolenje móže so kóždy čas bjez podaća přičin pisomnje abo elektronisce napřećo direktoratej cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k tomu, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym požadanskim procesu hižo wobkedźbować.