Zeńdźenje na temu “Dobre (serbske) žiwjenje – wuwićowe perspektiwy za Łužicu”

termin: 26.11.2016 11:00 - 18:00 hodź.
Městno zarjadowanja: Senatowa žurla BTU w Choćebuzu, hłowne twarjenje na centralnym kampusu

Debata wo přichodźe Łužicy – wosebje “po wuhlu” – so rozwiwa. Hdźež hladaja mnozy předewšěm na spěchowanje hospodarstwa, chcemy z našim zeńdźenjom zaso kročel wróćo stupić a skedźbnosć na kulturne potenciale Łužicy wusměrić. Chcemy na lokalne a regionalne identity pohladać a z nich wuwićowe perspektiwy za Łužicu wotwodźeć a diskutować. Regionalna identita je klučowy element institutionalizacije regiona a wuměnjenje za regionalnopolitiske jednanja, kotrež wusměrjeja lokalni akterojo ze swójskej motiwaciju samostatnje na nadrjadowane zaměry.


wulkosć: 0.07 MB