helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Rěčna krajina Slepo. Koncepcija a wuwiće prototypa za informaciski portal wo serbskich rěčnych krajinach

Slepjanski region słuša k tym dźělam serbskeho sydlenskeho ruma w Sakskej, kotrež su hižo wjele lětdźesatkow direktnje wot wudobywanja brunicy potrjechene. Přesydlenja wjacorych wjesnych dźělow a hłuboke zasahnjenja do historisce zrosćeneje kulturneje krajiny su přinošowali k pospěšenju procesa pozhubjowanja praksy a wědy wo regionalnym kulturnym herbstwje. Wosebje wot toho potrjechena je regionalna warianta serbskeje rěče, Slepjanska serbšćina. W projekće ma so Slepjanske rěčne herbstwo zhromadnje z lokalnymi akterami tak wobšěrnje kaž móžno inwentarizować a předstajić. Tak so zmóžni, serbski raz regiona a z tym zwjazany přistup k (im)materielnemu kulturnemu herbstwu lěpje spóznać a wužiwać. To skruća bazu za zhromadne hajenje lokalnych nałožkow a swjedźenjow a skići móžnosć za wužiwanje herbstwa we wobłukomaj kulturneje ekonomije a kulturneho turizma. W projekće, kiž zwisuje z druhimi naprawami strukturneje změny we Łužicy, ma so zdobom nadźěłać prototyp digitalneje informaciskeje platformy k serbskim rěčnym a kulturnym krajinam.
Nawod projekta: Hauke Bartels
Wobdźěłanje projekta: Juliana Kalfürstowa, Marek Slodička, Simon Blum , Kito Kśižank
Wědomostny přewod: Fabian Kaulfürst
Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot Sakskeho krajneho sejma.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN