Zjawna prezentacija: Předčitanska funkcija a rěčna krajina Slepo

termin: 23.01.2023 14:00 hodź.
Městno zarjadowanja: Serbski dom, Budyšin

Serbski institut předstaji prěnju wersiju hornjo- a delnjoserbskeje předčitanskeje funkcije a staw slědźenja k tomu kaž tež modul “Rěčna krajina Slepo” w serbowědnym portalu SORABICON. Julianu Kaulfürstowu běše wědomostna sobudźěłaćerka w projekće hač do decembra 2022.

1) předčitanska funkcija wuwiła so w ramiku slědźerskeho projekta Wuwiće předčitanskeje funkcije za delnjo- a hornjoserbsku spisownu rěč

2) Modul “Rěčna krajina Slepo” je nastał na zakładźe slědźerskeho projekta Rěčna krajina Slepo. Koncepcija a wuwiće prototypa za informaciski portal wo serbskich rěčnych krajinach. Nimo toho předstaji so portal SORABICON w nowym, modernym šaće (z nowej techniku w pozadku).

Zarjadowanje přewjedźe so přewažnje w němčinje (skupina studentow linguistiki z uniwersity w Regensburgu je so přizjewiła).


Přeprošence k zarjadowanju (serbsce a němsce)