Winter in den Schilleranlagen in Bautzen
Budyšin
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Wotnožka Choćebuz
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494
Foto von Stephanie Bierholdtec, M.A.
Stephanie Bierholdtec

Stephanie Bierholdtec, M.A.

wědomostna sobudźěłaćerka

e-mail: stephanie.bierholdt@serbski-institut.de


Dźěłowe wobłuki

 • Hospodarske a regionalne stawizny sewjerneje Horneje Łužicy
 • Kulturne a socialne stawizny
 • Wšědny dźěłowy dźeń w dobje industrializacije
 • immaterielne kulturne herbstwo


ProjektyVita

 • wot 07/2022-12/2022 wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće
 • wot 10/2019-12/2021 wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće
 • wot 2017 sobudźěłaćerka w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom
 • 2016-2017 społnomócnjena za turizm w gmejnje Slepo
 • 2014-2016 sobudźěłaćerka w Serbskim instituće
 • 2013-2014 praktikum w Zwjazku za serbski kulturny turizm z. t.
 • 2011-2013 masterski studij kulturnowědomosćow na Braniborskej techniskej uniwersiće w Choćebuzu; zakónčace dźěło: “Přemysło a industrijne stawizny w něhdyšim stawowym knjejstwje Mužakow. Wužiwanje drjewa w Mužakowskej holi”
 • 2007–2011 bachelorski studij kulturnych wědomosćow na Braniborskej techniskej uniwersiće w Choćebuzu; zakónčace dźěło: “Tworjenje identity přez potłóčowanje? Formowaca móc kublerstwa wuchodnje Łobja za serbsku kulturu”


Publikacije (wuběr)

PUBLIKACIJE

 • ‎sobudźěło na brošurce “Sorben/Wenden verbinden die Lausitz” (red. Pětš Brězan, Domowina – zwjazk Łužiskich Serbow z. t.; Fabian Jacobs, Serbski institut z. t.), 2020.
 • Slepjanske kantorki a jich woznam za Slepjansku hudźbnu folkloru, w: Rozhlad 66(2016)12, S. 7–12.
 • recensija: Beaugrand, Andreas (Hg.): Die Alte Ziegelei Westeregeln. Geschichte und Geschichten vom Kalkberg. Oschersleben: dr. ziethen verlag 2015, S. 552, w: Lětopis (2016)1, S. 150.
 • rozprawa: “Digitalisierung von Wissen. Chancen und Herausforderungen”.
  Workshop am Sorbischen Institut, 18./19. Juni 2015, Bautzen, w: Lětopis (2016)1, S. 143.
 • rozprawa: (sobuawtorstwo: Brězanowa, Annett; Šurman Pětš: “Sorben und Deutsche: Heimat Lausitz – fremde Lausitz”. Internationale Tagung des Sorbischen Instituts und der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, 14.–15. November 2014, w: Lětopis (2015)1, S. 139.