Praktiki imaterielneho kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy (projekt třećich srědkow)


Imaterielne kulturne herbstwo manifestuje so w kulturnych praktikach, kotrež so mjez druhim w ertnje dale dawacych tradicijach, předstajacych wuměłstwach, w towaršnostnych nałožkach, ritualach a swjedźenjach, we wědźe nastupajo přirodu abo tradicionalnych rjemjeslniskich technikach zwuraznjeja.

Zaměr modula je, serbske imaterielne kulturne herbstwo w konteksće ciwilnotowaršnostnych, kulturnoturistiskich a kreatiwnohospodarskich akterow wotkrywać a z tym trajnje wužiwajomne sčinić a přinošować k zdźerženju a dalewuwiwanju serbskich tradicijow a kulturnych formow wuraza. K tomu ma so w serbskim sydlenskim rumje Delnjeje Łužicy wobstatk praktikow imaterielneho kulturneho herbstwa kaž tež dobrych praksowych přikładow systematisce zwěsćić.

Nimo konsolidacije, wutwara a běžneho hladanja datoweje banki z praktikami imaterielneho kulturneho herbstwa maja so wotpowědne digitalne wužiwarske nałožowanja za zjawne potrjeby kaž tež za wědomostne naroki wuwiwać, zo by so słužiło wotmołwjenju slědźenskich prašenjow, kaž k žiwej bi- a wjacekulturnosći wšědny dźeń, ke kulturnej reziliency kaž tež k delnjoserbskemu nałožowanju rěče při kulturnych praktikach znutřka rěčneje krajiny Delnja Łužica.

  • wizualizacija projekta, hlej wědomostny poster tu deleka (prošu scrolować do rubriki download)
Nawod projekta: Ines Kellerowa, Fabian Jacobs
Na projekće wobdźěleni: Stephanie Bierholdtec

Spěchowarjo

Logo von
Logo von


Download: Wědomostny poster