Praktiki imaterielnego kulturnego derbstwa w Dolnej Łužycy (projekt tśeśich srědkow)

Imaterielne kulturne derbstwo manifestěrujo se w kulturnych praktikach, kótarež se mjazy drugim w wustnje dalej dawajucych tradicijach, pśedstajajucych wuměłstwach, w towarišnostnych nałogach, ritualach a swěźenjach, we wěźe nastupajucy pśirodu abo tradicionelnych rucnikaŕskich technikach zwuraznjaju.

Zaměr modula jo, serbske imaterielne kulturne derbstwo w konteksće ciwilnotowarišnostnych, kulturno-góspodaŕskich a kreatiwnogóspodaŕskich akterow wótekšyś a z tym trajnje wužywajobne cyniś a pśinosowaś k zdźaržanju a dalejwuwijanju serbskich tradicijow a kulturnych formow wuraza. K tomu ma se w serbskem sedleńskem rumje Dolneje Łužyce wobstatk praktikow imaterielnego kulturnego derbstwa ako teke dobrych praksowych pśikładow systematiski zwěsćiś.

Mimo konsolidacije, wutwari a běžnego wótwardowanja datoweje banki z praktikami imaterielnego kulturnego derbstwa maju se wótpowědne digitalne wužywarske nałožowanja za zjawne pótrjeby ako teke za wědomnostne pominanja wuwijaś, aby se słužyło wótegranju slěźeńskich pšašanjow, ako k žywej bi- a wěcejkulturnosći wšedny źeń, ku kulturnej reziliency ako teke k dolnoserbskemu nałožowanju rěcy pśi kulturnych praktikach w Dolnej Łužycy.

  • wizualizacija projekta, gl. wědomnostny poster how dołojce (pšosym scrolowaś do rubriki download)
Wjednistwo projekta: Ines Kellerowa , Fabian Jacobs
Na projekśe wobźělone: Stephanie Bierholdtec

Spěchowarje

Logo von
Logo von


Download: wědomnostny poster