Němsko-hornjoserbski słownik

W lětomaj 1989/1991 wuńdźe Němsko-hornjoserbski słownik, wuwity w Instituće za serbski ludospyt wot H. Jenča, F. Michałka a I. Šěrakoweje. Towaršnostne změny po politiskim přewróće 1989/90 wuwołachu intensiwne dalewuwiće słowoskłada hornjoserbšćiny. Wo tym swědči mjez druhim 2006 wudaty “Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki” (H. Jenč, A. Po¬hončowa, J. Šołćina). Z nowym němsko-hornjoserbskim słownikom reagujemy na žadanja praksy za aktualnym wobšěrnym cyłkownym słownikom. Při tym ma so słowoskład wšitkich nowšich słownikow z hornjoserbskim podźělom zapřijeć. Hladajo na dale a wjetši wuznam nowych medijow za serbsku rěčnu praksu přistupnosć słownika w interneće ćim wažniša. Leksikografisce a technisce orientuje so Němsko-hornjoserbski słownik (DOW) na Němsko-delnjoserbskim słowniku. W projekće “Přihotowanje koordinowaneho wopisanja delnjo- a hornjoserbskeho słowoskłada” stworja so za to zakłady.


Wuslědki

Jako prěni modul je leksika z terminologiskich zběrkow Rěčneho centruma Witaj předwidźana. 2019 bu leksika z tutoho žórła, kotraž njeje wobstatk Němsko-hornjoserbskeho słownika (Prawopisny słownik, 2005/2014), jako wudospołnjenje datoweje bazy hornjoserbskeje prawopisneje kontrole dočasnje pod https://soblex.de wozjewjena.

Nawod projekta: Anja Pohončowa, dr. habil. Sonja Wölkowa (hač do 12/2021)
Na projekće wobdźěleni: Jana Šołćina, Thomas Menzel, Leńka Šołćic, Měrćin Bałcar (hač do 03/2022)