Projektowy modul „Referenčnej korpusaj – wutworjenje referenčneju korpusow ze zawěsćenej kwalitu za delnjo- a hornjoserbsku spisownu rěč přitomnosće jako zakład za wuwiwanje rěčnych resursow“ (projekt za srědki třećich)

Wot Załožby za serbski lud koordinowana a wot wjacorych serbskich institucijow, mjez druhim wot SI, realizowana iniciatiwa k sylnjenju prezency serbšćiny w „nowych medijach“ wjedźe k zesylnjenju potrjeby spušćomnych za kompjuter čitajomnych a tež kwantitatiwnje wuhódnoćujomnych delnjo- a hornjoserbskich rěčnych datow. Institut drje dźěła hižo wjele lět na natwarje wobšěrnych digitalnych tekstowych korpusow, tute zběrki tekstow pak su sprěnja po wědomostnych kriterijach zestajene (tak jedna so za delnjoserbšćinu wo korpus z prěnjorjadnje „historiskim“ charakterom), kiž njehodźa so bjeze wšeho jako zakład aktualnje požadanych rěčnych resursow. Zdruha njehodźeše so dotal falowacych (personalnych) mocow za manuelne a/abo techniske kontrole dla dosahaca kwalita digitalizatow docpěć. Wysoka spušćomnosć pak je wuměnjenje za wužiwanje korpusow za wuwiwanje resp. polěpšowanje prawopisnych kontrolow, referenčnych słowoskładow za wučbne srědki a pod.


Na projekće wobdźěleni: Marcin Szczepański, Thomas Menzel